HU/getPedAmmoInClip

From Multi Theft Auto: Wiki

Ez a function visszaad egy integert, mely tartalmazza egy meghatározott ped fegyverének lőszerét. Lásd Weapon Info

Szintaxis

int getPedAmmoInClip ( ped thePed [, int weaponSlot = current ] )

OOP Syntax Help! I don't understand this!

Method: ped:getAmmoInClip(...)
Variable: .ammoInClip

Kötelező paraméterek

  • thePed: A ped, akinek a lőszerét ellenőrizni szeretné.

Tetszőleges paraméterek

  • weaponSlot: an integer representing the weapon slot (set to the ped's currently selected slot if not specified).

Visszatérési érték

Returns an int containing the amount of ammo in the specified ped's currently selected or specified clip, or 0 if the ped specified is invalid.

Példa

Ez a példa megmutatja, hogy egy adott játékosnak mennyi lőszere van a fegyvertárjában. Például: 'ammo someguy'.

function showAmmo(thePlayer, command, who )
	local targetPlayer = getPlayerFromName ( who )
	if ( thePlayer ) then
		local ammo = getPedAmmoInClip ( targetPlayer )
		outputChatBox ( who .. " has " .. ammo .. " ammo in his active clip" )
	else
		outputChatBox ( "Player '" .. who .. "' not found." )
	end
end
addCommandHandler( "ammo", showAmmo )

Issues

Issue ID Description
#7719 getPedTotalAmmo() & getPedAmmoInClip() serverside sometimes return invalid values

Lásd még

Fordította