HU/getPedAnimation

From Multi Theft Auto: Wiki

Visszaadja egy játékos vagy ped animációját a setPedAnimation használatával.


[[{{{image}}}|link=]] Megjegyzés: Használja a getPedTask-ot egy játékos aktuális mozgásának az ellenőrzéséhez.

Szintaxis

string, string getPedAnimation ( ped thePed )

OOP Syntax Help! I don't understand this!

Method: ped:getAnimation(...)
Counterpart: setPedAnimation

Kötelező paraméterek

Visszatérési érték

Visszatérési értéke két string: az első a tömb neve, a második az animáció neve. Visszatérési értéke false, ha valami hiba történt, vagy ha a ped nem csinál semmilyen animációt.

Példa

Ez a példa létrehoz egy parancsot, amely lehetővé teszi egy másik játékos által használt animáció másolását a /copyanim theirName parancs használatával.

function CopyAnimation(theCommand, thePlayer) -- The Command Function
	if thePlayer then -- If a player name entered then
		thePlayerToCopyFrom = getPlayerFromName(thePlayer) -- get player from his name
		Block, Anim = getPedAnimation(thePlayerToCopyFrom) -- get the player animation
		if Block then -- if got the animation successfully then
			setPedAnimation(localPlayer, Block, Anim) -- set my animation the same
			outputChatBox("* Copied Successfully !") -- output chat message
		end
	else	
		outputChatBox("* Please Enter a Player Name To Copy From !") -- if you didnt entered a player name , then output a chat box message
	end
end
addCommandHandler("copyanim", CopyAnimation) --  adding the Command Handler

Példa 2

This example shows what block and animation your player is currently performing. Note this will return "N/A" if you did not set an animation with setPedAnimation. If you want to see what the player ped is doing as you control them that is getPedTask.

addEventHandler("onClientPreRender",root,
	function ()
    local block, animation = getPedAnimation(localPlayer)
	dxDrawText ( "CURRENT ANIMATION INFO...", 100, 300 )
	if not block then block = "N/A" end
	if not animation then animation = "N/A" end
	dxDrawText ( "Block = "..block.." Animation = "..animation, 100, 315 )
end )

Lásd még

Fordította