HU/getPedContactElement

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to: navigation, search

Ez a function felismeri azt az elemet, amin a ped áll. Ez lehet egy jármű, vagy egy objekt.

Szintaxis

element getPedContactElement ( ped thePed )

OOP Syntax Help! I don't understand this!

Method: ped:getContactElement(...)
Variable: .contactElement

Kötelező argumentumok

 • thePed: The ped of which you want to get the element he is standing on.

Visszatérési érték

Visszatérési érétke egy objekt vagy egy jármű, ha a ped rajta áll valamelyiken, false, ha nem érint semmit, vagy érvénytelen elem lett megadva.

Példa

Click to collapse [-]
Client

Ez a clientside function kiírja annak a járműnek a nevét, amelyen a megadott játékos áll, vagy kiírja, hogy egy járművön sem áll.

function outputContactVehicleMessage ( thePlayer )
  local elementStandingOn = getPedContactElement ( thePlayer )
  if elementStandingOn and getElementType ( elementStandingOn ) == "vehicle" then
    local vehicleName = getVehicleName ( elementStandingOn )
    outputChatBox( "You're standing on a " .. vehicleName .. "." )
  else
    outputChatBox( "You're not standing on any vehicle." )
  end
end

Lásd még

Fordította