PL/Client Scripting Events

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to: navigation, search

Ta strona zawiera wszystkie zdarzenia po stronie klienta i są dostępne w Deathmatch mod.

Jeśli chciałbyś zaproponować nowe zdarzenie, napisz w Requested Functions and Events.

Zdarzenia po stronie serwera można znaleźć tutaj: Server Scripting Events

Zdarzenia kolizji figur


Zdarzenie elementów

FROM VERSION 1.5.6 r16404 ONWARDS


Zdarzenia GUI

Input

GUI


Zdarzenia markerów


Zdarzenia ped'ów

FROM VERSION 1.5.6 r14735 ONWARDS


Zdarzenia pickup'ów


Zdarzenia gracza


Zdarzenie obiektów


Zdarzenia pocisków


Zdarzenia zasobów


Zdarzenia dźwięków


Zdarzenia pojazdów


Wydarzenia tworzenia broni


Pozostałe zdarzenia

FROM VERSION 1.5.6 r14652 ONWARDS