PL/getBodyPartName

From Multi Theft Auto: Wiki
(Redirected from PL/GetBodyPartName)

Ta funkcja służy do pobrania nazwy części ciała gracza.

Składnia

string getBodyPartName ( int bodyPartID )

Wymagane argumenty

 • bodyPartID: Liczba całkowita reprezentująca część ciała którego nazwę chcesz pobrać.
 • 3: Torso
 • 4: Ass
 • 5: Left Arm
 • 6: Right Arm
 • 7: Left Leg
 • 8: Right Leg
 • 9: Head

Wartości zwrotne

Funkcja zwraca nazwę części ciała jeśli ID jest prawidłowe, w innym przypadu zwraca false.

Przykład

Przykład wyświetla zabójcę i część ciała po wywołaniu zdarzenia onPlayerWasted

function deathMessageOnWasted ( ammo, attacker, weapon, bodypart )
 if ( attacker ) then                  -- jeśli jest atakujący
  if ( getElementType ( attacker ) == "player" ) then  -- upewnijmy się że zabójca to gracz
   tempString = getPlayerName ( attacker ) .. " zabija " .. getPlayerName ( source ) .. " (" .. getWeaponNameFromID ( weapon ) .. ")"
   if ( bodypart == 9 ) then -- jeśli strzał był w głowę
    tempString = tempString .. " (HEADSHOT!)"
   else
    tempString = tempString .. " (" .. getBodyPartName ( bodypart ) .. ")"
   end
   outputChatBox ( tempString )
  else
   outputChatBox ( getPlayerName ( source ) .. " umiera. (" .. getWeaponNameFromID ( weapon ) .. ") (" .. getBodyPartName ( bodypart ) .. ")" )
  end
 else
  outputChatBox ( getPlayerName ( source ) .. " umiera. (" .. getWeaponNameFromID ( weapon ) .. ") (" .. getBodyPartName ( bodypart ) .. ")" )
 end
end
addEventHandler ( "onPlayerWasted", root, deathMessageOnWasted )

Zobacz także