PL/getClothesByTypeIndex

From Multi Theft Auto: Wiki
(Redirected from PL/GetClothesByTypeIndex)

Ta funkcja pozwala na pobranie tekstury i modelu ciuchu na podstawie typu i indeksu (skanuje listę ubrań w poszukiwaniu wybranego ubrania)

Składnia

string string getClothesByTypeIndex ( int clothesType, int clothesIndex )

Wymagane argumenty

 • clothesType: Liczba całkowita reprezentująca typ/slot ubrań do znalezienia.
Clothing Types
 • 0: SHIRT
 • 1: HEAD
 • 2: TROUSERS
 • 3: SHOES
 • 4: TATTOOS_LEFT_UPPER_ARM
 • 5: TATTOOS_LEFT_LOWER_ARM
 • 6: TATTOOS_RIGHT_UPPER_ARM
 • 7: TATTOOS_RIGHT_LOWER_ARM
 • 8: TATTOOS_BACK
 • 9: TATTOOS_LEFT_CHEST
 • 10: TATTOOS_RIGHT_CHEST
 • 11: TATTOOS_STOMACH
 • 12: TATTOOS_LOWER_BACK
 • 13: NECKLACE
 • 14: WATCH
 • 15: GLASSES
 • 16: HAT
 • 17: EXTRA
 • clothesIndex: Liczba całkowita reprezentująca indeks ubrań w liście które chcesz przetworzyć. Każdy rodzaj ma inny prawidłowy numer indeksu.

Wartości zwrotne

Funkcja zwraca dwa ciągi znaków, teksturę i model, lub false w przypadku niepowodzenia.

Przykład

Funkcja pobiera ubrania tego samego typu co te które aktualnie ma założone gracz, a następnie zmienia na następne na liście.

function scriptNextClothes ( thePlayer, key, clothesType )
 local currentTexture, currentModel = getPedClothes ( thePlayer, clothesType ) -- pobieramy ubrania na wybranym slocie
 local clothesIndex = -1
 if ( currentTexture ) then -- jeśli ma ubrania tego typu
  local tempA, tempB = getTypeIndexFromClothes ( currentTexture, currentModel ) -- pobieramy ich indeks i typ, będziemy mogli użyć tych wartości do ustawienia następnych ubrań z listy
  if ( tempA and tempB ) then -- jeśli je znajdziemy
   clothesType, clothesIndex = tempA, tempB
  end
 end
 clothesIndex = clothesIndex + 1
 local texture, model = getClothesByTypeIndex ( clothesType, clothesIndex ) -- pobierzmy nową teksturę i model
 if ( texture == false ) then -- jeśli osiągneliśmy koniec listy
  removePedClothes ( thePlayer, clothesType )
 else addPedClothes ( thePlayer, texture, model, clothesType )
 end
end
addCommandHandler ( "nextClothes", scriptNextClothes )

Zobacz także