PL/Pociski

From Multi Theft Auto: Wiki
Revision as of 10:03, 27 January 2015 by Atex (talk | contribs) (→‎Zobacz również)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Są to identyfikatory, które możesz użyć z createProjectile i getProjectileType.

ID Name/Description
16 Grenade
17 Tear Gas Grenade
18 Molotov
19 Rocket (simple)
20 Rocket (heat seeking)
21 Air Bomb
39 Satchel Charge
58 Hydra flare (doesn't work[1])

Funkcje Klienta


Zobacz również

Listy ID