PL/createVehicle

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

Uwaga: Pojazdy (i inne elementy) stworzone po stronie klienta są widoczne tylko dla klienta, który je stworzył i nie są zsynchronizowane z innymi graczami.

Ta funkcja tworzy pojazd na wyznaczonej pozycji.

Warto zauważyć, że pozycja pojazdu jest centralnym punktem pojazdu, a nie jego podstawą. Należy więc się upewnić, że pozycja Z (wysokość) leży nad ziemią. Można znaleźć także dokładną pozycje korzystając z funkcji getElementDistanceFromCentreOfMassToBaseOfModel po stronie klienta lub samemu ocenić - pojazd i tak spadnie na ziemię (ale dopiero po nawiązaniu kontaktu z nim).

Składnia

vehicle createVehicle ( int model, float x, float y, float z [, float rx, float ry, float rz, string tablica, bool kierunek, int wariant1, int wariant2 ] )

Wymagane argumenty

 • model: model pojazdu, którego chcesz stworzyć.
 • x: liczba zmiennoprzecinkowa reprezentująca współrzędna X na mapie.
 • y: liczba zmiennoprzecinkowa reprezentująca współrzędna Y na mapie.
 • z: liczba zmiennoprzecinkowa reprezentująca współrzędna Z na mapie.

Opcjonalne argumenty

UWAGA: Kiedy korzystasz z opcjonalnych argumentów, musisz uzupełnić wszystkie argumenty przed tym, którego chcesz użyć. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zajrzyj tutaj.

 • rx: Liczba zmiennoprzecinkowa reprezentująca obrót wokół osi X w stopniach.
 • ry: Liczba zmiennoprzecinkowa reprezentująca obrót wokół osi Y w stopniach.
 • rz: Liczba zmiennoprzecinkowa reprezentująca obrót wokół osi Z w stopniach.
 • tablica: Ciąg znaków, który zostanie umieszczony na tablicy rejestracyjnej pojazdu. To dotyczy tylko samochodów.
 • kierunek: Wartość logiczna, która powinna być ustawiona na "false" ("fałsz") *TYLKO PO STRONIE SERWERA*
 • wariant1: Liczba całkowita, która reprezentuje pierwszy wariant pojazdu (zobacz Warianty pojazdów)
 • wariant2: Liczba całkowita, która reprezentuje drugi wariant pojazdu (zobacz Warianty pojazdów)

Zwrot

Zwraca nowo stworzony element pojazdu. Zwraca false ("fałsz") jeśli któryś z argumentów jest nieprawidłowy lub gdy limit pojazdów (65535) został osiągnięty.

Używanie pociągów

Pociągi stworzone za pomocą tej funkcji zostaną zespawnowane na najbliższym torze mapy San Andreas od pozycji, którą ustalisz.

Przykład

Click to collapse [-]
Example 1: Server

Ten skrypt zespawnuje czołg na głowie jednego szczęśliwca.

function scriptCreateTank ( player, command )
   local luckyBugger = getRandomPlayer() -- pobiera losowego gracza
   local x, y, z = getElementPosition ( luckyBugger ) -- pobiera pozycję powyższego gracza
   createVehicle ( 432, x, y, z + 10 ) -- tworzy czołg 10 jednostek nad nim
   outputChatBox ( "Dostałeś czołg!", luckyBugger )
end
--Podpina funkcję 'scriptCreateTank' do komendy "tank"
addCommandHandler ( "tank", scriptCreateTank )
Click to collapse [-]
Example 2: Client

Ten skrypt zespawnuje czołg na głowie jednego szczęśliwca.

function scriptCreateTank ( commandName )
   local luckyBugger = getLocalPlayer() -- pobiera lokalnego gracza
   local x, y, z = getElementPosition ( luckyBugger ) -- pobiera pozycję powyższego gracza
   createVehicle ( 432, x, y, z + 10 ) -- tworzy czołg 10 jednostek nad nim
   outputChatBox ( "Dostałeś czołg!", 255, 0, 0)
end
--Podpina funkcję 'scriptCreateTank' do komendy "tank"
addCommandHandler ( "tank", scriptCreateTank )


Zobacz także

BEFORE VERSION 1.5.6 :