PL/getVehiclePaintjob

From Multi Theft Auto: Wiki

Ta funkcja pobiera aktualne malowanie danego pojazdu.

Składnia

int getVehiclePaintjob ( vehicle theVehicle )

Składnia OOP Pomocy, nie rozumiem!

Metoda: vehicle:getPaintjob(...)
Wartość: .paintjob
Odpowiednik: setVehiclePaintjob

Wymagane argumenty

 • theVehicle: pojazd którego malowanie chcesz pobrać

Zwracane wartości

Zwraca liczbę całkowitą reprezentującą numer malowania pojazdu.

 • 0: Pierwsze malowanie
 • 1: Drugie malowanie
 • 2: Trzecie malowanie
 • 3: Domyślne malowanie (brak malowania)
[[{{{image}}}|link=]] Notatka: Zawsze zwraca 3 jeśli dany pojazd nie obsługuje malowań

Przykład

Ten przykład ustawi malowanie nowego pojazdu Sultan na '2', po czym sprawdzi czy ten został ustawiony.

newvehicle = createVehicle ( 560, 100, 100, 40 )  -- tworzymy sultana
setVehiclePaintjob ( newvehicle, 2 )        -- zmieniamy malowanie
paintjob = getVehiclePaintjob ( newvehicle )
if ( paintjob == 2 ) then
  outputChatBox ( "Malowanie zostało ustawione poprawnie!" )
end

Zobacz także

FROM VERSION 1.5.7 r19626 ONWARDS
FROM VERSION 1.6 r7485 ONWARDS
FROM VERSION 1.6 r7485 ONWARDS