PL/onClientBrowserCreated

From Multi Theft Auto: Wiki

To zdarzenie jest wywoływane kiedy instancja przeglądarki CEF zostaje stworzona. Jeśli chcesz załadować konkretną stronę tuż po stworzeniu przeglądarki (przy użyciu createBrowser lub guiCreateBrowser), to zdarzenie będzie dobrym miejscem.


[[{{{image}}}|link=]] Notatka: Wywoływanie loadBrowserURL tuż po createBrowser nie działa prawidłowo ze względu na asynchroniczny charakter interfejsu przeglądarki.

Parametry

Brak

Źródło

Element przeglądarki

Przykład

	addEventHandler("onClientBrowserCreated", resourceRoot,
	  function ()
        -- kiedy przeglądarka zostanie załadowana
		loadBrowserURL(source, "http://mtasa.com") -- wczytajmy stronę MTA:SA
	  end
	)

Zobacz także