PL/onClientElementColShapeHit

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

To zdarzenie wywołuje się kiedy element (jak gracz lub pojazd) wejdzie do siatki kolizji.

Parametry

colshape theShape, bool matchingDimension
 • theShape: siatka kolizji do której wszedł element
 • matchingDimension: true jeśli element jest w tym samym wymiarze co siatka, w innym przypadku false.

Źródło

Źródłem tego zdarzenia jest element który wszedł do siatki kolizji.

Przykład

Ten przykład wyświetla graczu informacje na czacie gdy ten wejdzie do siatki kolizji

addEventHandler( "onClientElementColShapeHit", getRootElement( ),
  function ( )
    if ( getElementType( source ) == "player" ) and ( source == getLocalPlayer( ) ) then
      outputChatBox( "Wszedłeś/aś do siatki kolizji." );
    end
  end
);

Zobacz także

Zdarzenia elementów po stronie klienta

* FEATURE ADDED IN 1.5.9 (REVISION: r20724)
* FEATURE ADDED IN 1.5.9 (REVISION: r20837)


Funkcje zdarzeń po stronie klienta