RO/setSoundProperties

From Multi Theft Auto: Wiki

Această funcție modifică proprietățile unui element de tip sound.

[[{{{image}}}|link=]] Observație: Stream-urile nu sunt sprijinite.

Sintaxă

bool setSoundProperties(element sunet, float fSampleRate, float fTempo, float fPitch [, bool bReverse = false])

OOP Syntax Help! I don't understand this!

Method: sound:setProperties(...)
Counterpart: getSoundProperties

Argumente Necesare

  • fSampleRate: o valoare flotantă ce definește sample rate elementului de tip sound
  • fTempo: o valoare flotantă ce definește tempo elementului de tip sound
  • fPitch: o valoare flotantă ce definește pitch elementului de tip sound

Argumente Opționale

OBSERVAȚIE: Atunci când doriți să utilizați argumente opționale există posibilitatea să fiți nevoit să introduceți toate argumentele predecesoare argumentului pe care doriți să-l utilizați. Pentru mai multe informații despre argumentele opționale, vizualizați optional arguments.

  • bReverse: o valoare de tip boolean care specifică dacă sunetul trebuie dat înapoi/întors sau nu.

Redare

Redă true dacă proprietățile au fost setate cu succes. În caz contrar, false.

Exemplu

Click to collapse [-]
Client
function editSongSound()
	local sound = playSound("song.wav", false) -- Redă sunetul 'song.wav' o singură dată;
	setSoundProperties(sound, 48000.0, 128.00, 440.0, false) -- Setează sample rate-ul la 48,000 Hz, tempo-ul la 128.00, pitch-ul la 440 Hz, fără ca sunetul să fie dat înapoi.
end
addEventHandler("onClientResourceStart", resourceRoot, editSongSound) -- Execută această funcție atunci când resursa pornește.

Vizualizați de asemenea