TR/Server Scripting Functions

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

Contributors: Did you create a page but it's not on this list? Confused? Read: Adding Pages to Categories and Templates

Bu sayfa uygulanmış ve Deathmatch modunda baştan beri bulunan bütün server-taraflı scripting fonksiyonlarını içerir. Bir event veya fonksiyon talebinde bulunmak için, Requested Functions and Events sayfasını kullanın.

Client-taraflı client Fonksiyonlarını buradan bulabilirsiniz:Client Taraflı Fonksiyonlar

Daha fazla fonksiyon için, kullanışlı fonksiyonlar sayfasını ziyaret edin.


Sayfa -Leon- tarafından oluşturulmuştur, eksik/yanlış bilgiler için bana ulaşmanızı rica ediyorum.


Account(Hesap) fonksiyonları


ACL fonksiyonları


Admin(Yönetici) fonksiyonları


Audio(Ses) fonksiyonları


Announcement(Duyuru) fonksiyonları


Blip fonksiyonları


Camera(Kamera) fonksiyonları


Clothes and body(Giysi ve Vucut) fonksiyonları


Collision shape(Çarpışma) fonksiyonları

* FEATURE ADDED IN 1.5.9 (REVISION: r20807)
* FEATURE ADDED IN 1.5.9 (REVISION: r20807)


Cursor(İmleç) fonksiyonları


Element fonksiyonları


Event(Olay) fonksiyonları


Explosion(Patlama) fonksiyonları


File(Dosya) fonksiyonları


HTTP fonksiyonları

These functions can only be used from within lua blocks in HTML pages hosted by the server


Input(Girdi) fonksiyonları


Map(Harita) fonksiyonları


Marker(İşaret) fonksiyonları


Matrix(Matris) fonksiyonları


Module(Modül) fonksiyonları


Object(Nesne) fonksiyonları

ADDED/UPDATED IN VERSION 1.6.0 r21765:


Ped(Kullanıcı karakteri) fonksiyonları


Pickup fonksiyonları


Player(Oyuncu) fonksiyonları


Projectile(Roket) fonksiyonları


Radar area(Radar alanı) fonksiyonları


Resource(Kaynak) fonksiyonları


Server(Sunucu) fonksiyonları

* FEATURE ADDED IN 1.5.9 (REVISION: r20788)
* FEATURE ADDED IN 1.5.9 (REVISION: r20788)


Settings registry(Kayıt Ayarları) fonksiyonları


SQL(Veritabanı) fonksiyonları


Team(Takım) fonksiyonları


Text(Metin) fonksiyonları


Utility(Faydalı) fonksiyonları

BETA: NEW FEATURE (BUILD: 1.5.9 r21055)
BETA: NEW FEATURE (BUILD: 1.5.9 r21389)


UTF8 Kitaplığı


Vehicle(Araç) fonksiyonları

BEFORE VERSION 1.5.6 :
BEFORE VERSION 1.5.6 :
* FEATURE UPDATED IN 1.5.9 (REVISION: r20693)


Water(Su) fonksiyonları


Weapon(Silah) fonksiyonları


World(Dünya) fonksiyonları

* FEATURE ADDED IN 1.5.9 (REVISION: r20718)
* FEATURE ADDED IN 1.5.9 (REVISION: r20718)


XML functions