HU/setSoundPaused

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Ez a funkció a meghatározott hangelem lejátszásának szüneteltetésére vagy feloldására szolgál.

Használja a játékos elemet a játékosok hangjának szabályozásához.

Szintaxis

bool setSoundPaused ( element theSound, bool paused )

OOP Syntax Help! I don't understand this!

Method: sound:setPaused(...)
Variable: .paused
Counterpart: isSoundPaused

Kötelező argumentumok

 • theSound: hangelem, melyet szüneteltetni, vagy feloldani szeretne.
 • paused: egy lebegőpontos érték, mely visszadja, hogy a hangot szüneteltetni kellene-e vagy sem. A hang szüneteltetéséhez használja a true-t.

Visszaadott érték

Visszaad egy true értéket, ha a hangelem sikeresen szüneteltetve lett, egyébként false.

Példa

Ez a példa lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a zenét szüneteltesse, vagy lejátsza.

Click to collapse [-]
Client
theSound = playSound("music/song.mp3", true)
function togglePausedSound()
  if(isSoundPaused(theSound)) then --sound is paused, un-pause it
    setSoundPaused(theSound, false)
  else --sound is not paused, pause it
    setSoundPaused(theSound, true)
  end
end
addCommandHandler("pausesound", togglePausedSound)

Changelog

Version Description
1.3.2 Added player element for voice control

Lásd még

Fordította