HU/setSoundPosition

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Ez a funkció a meghatározott hangelem keresési pozíciójának megváltoztatására használható. Használja a játékos elemet, hogy szabályozza a játékosok hangját ezzel a funkcióval.

Szintaxis

bool setSoundPosition ( element theSound, float pos )

OOP Syntax Help! I don't understand this!

Method: sound:setPlaybackPosition(...)
Variable: .playbackPosition
Counterpart: getSoundPosition

Kötelező argumentumok

 • theSound: A hangelem, melynek keresési pozícióját akarjuk modosítani.
 • pos: egy lebegőpontos érték, amely a hang új keresési helyét jelöli. Integer part of this value - seconds, fractional part - milliseconds.

Visszaadott érték

Visszaad egy true értéket, ha a hangelem keresési pozíciója sikeresen meg lett változtatva, egyébként false.

Példa

Ez a példa lehetővé teszi a játékos számára, hogy beállítsa, hogy honnan szeretné elkezdeni lejátszani a dalt.

theSound = playSound("music/song.mp3")
function setSongPos(cmd, tm)
  tm = tonumber(tm)
  local ssp = setSoundPosition(theSound,tm)
  if ssp then
    outputChatBox("Sound is now playing from: "..tostring(tm))
  else
    outputChatBox("An error has occured.")
  end
end
addCommandHandler("skipsong", setSongPos)

Changelog

Version Description
1.3.2 Added player element for voice control

Lásd még

Fordította