HU/setSoundVolume

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Ez a funkció a meghatározott hangelem hangerejének módosítására szolgál. Használja a játékos elemet, hogy szabályozza a játékosok hangját ezzel a funkcióval.

Szintaxis

bool setSoundVolume ( element theSound, float volume )

OOP Syntax Help! I don't understand this!

Method: sound:setVolume(...)
Variable: .volume
Counterpart: getSoundVolume

Kötelező argumentumok

  • theSound: A hangelem melynek hangerejét módosítani szeretné..
  • volume: Egy lebegőpontosing szám, mely visszaadja a kívánt hang hangerejét. Értéke 0.0-tól 1.0-ig terjed. De a kiegészítés érdekében ez mehet 1.0 fölé is.

Visszaadott érték

Visszaad egy true értéket, ha a hangelem hangereje sikeresen meg lett változtatva, egyébként false.

Példa

function wasted (killer, weapon, bodypart)
        local sound = playSound("sounds/wasted.mp3") --Play wasted.mp3 from the sounds folder
        setSoundVolume(sound, 0.5) -- set the sound volume to 50%
end

addEventHandler("onClientPlayerWasted", localPlayer, wasted) --add the event handler 

Changelog

Version Description
1.3.2 Added player element for voice control

Lásd még


Fordította