Meta.xml

From Multi Theft Auto: Wiki
Revision as of 17:58, 17 May 2012 by TheGreenkey (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

The meta.xml file presents MTA with a set of metadata, such as the resource's name, the scripts to include, and which files to precache for sending to clients among other things. It is also the scope of "elements". It is written in XML, which is based on HTML and is the parent of XHTML.

Tagi

XML jest tekstowym formatem danych, który jest stosowany do prezentacji danych. MTA wykorzystuje opartą na XML język do opisu metadanych dla zasobów przy użyciu tagów poniżej:


  • author: Autor tego zasobu.
  • version: Wersja tego zasobu.
  • name: Nazwa tego zasobu.
  • description: Krótki opis tego zasobu.
  • type: Typ tego zasobu, które mogą być w postaci "gamemode", "script", "map" i "misc".
 • <script /> Kod źródłowy dla tego zasobu, możliwe parametry:
  • src: Nazwa pliku z kodem źródłowym
  • type: Rodzaj kodu źródłowego: "client" lub "server"
 • <map /> Mapa do gamemode, możliwe parametry:
  • src: nazwa pliku .map ( może być ścieżka np."mapy/nazwapliku.map" )
  • dimension: Wymiar w którym mapa zostanie załadowana
 • <file /> Zdjęcia i pliki w rozmiaże .txd, .dll, .col lub .jpg.
  • src: Po stronie clienta nazwa pliku ( może być też ścieżka np."zdjęcia/nazwa.jpg" )
 • <include /> Obejmują środki, które będą używać ten zasób
  • resource: Nazwa zasobu, który chcesz uruchomić z tego zasobu
  • minversion: Minimalna wersja
  • maxversion: Maxsymalna wersja
 • <config /> Config to poprostu XML, możliwe parametry:
  • src: Nazwa pliku z pliku konfiguracyjnego
  • type: Typ pliku konfiguracyjnym: "client" lub "server"
 • <export /> Te funkcje eksportowane z tego zasobu, do innych zasobów może korzystać z nich [CALL []]
  • function: Nazwa funkcji
  • type Czy funkcja jest eksportowana po stronie servera lub po stronie clienta (ważne są następujące wartości: "server" i "client")
  • http: Czy funkcja jest wywoływana za pośrednictwem protokołu HTTP (true / false)
 • <html />
  • src: Nazwa pliku HTTP (może być ścieżka)
  • default: Plik html jest jeden, który jest domyślnie wyświetlane podczas wizyty/resource Name/on the server. Tylko jeden html może być domyślne, reszta jest ignorowana. (true / false)
  • raw: Html nie jest przetwarzany przez interpreter LUA i jest traktowany jako dane binarne. Muszą być stosowane dla plików binarnych (zdjęcia głównie) (true / false)
 • <settings> <setting name="" value=""/> </settings>: Większość gamemodes używać System Settings, aby pozwolić administratorom serwerów skonfigurować go tak, jak im się podoba. Na przykład można ustawić okrągły czas, a następnie użyć dostać i zbiór, aby uzyskać wartość lub ją zmienić, odpowiednio.
 • <min_mta_version /> Minimalne wymagania wersji dla tego zasobu do poprawnego działania. Kiedy zasoby autorskie, minimalna wersja powinna zwykle być ustawiony na bieżącej wydanej wersji MTA: SA (który w tej chwili jest "3.0156").
  • client: Minimalna wersja clienta
  • server: Minimalna wersja servera
 • <aclrequest /> Lista ACL prawa ten zasób będzie potrzebne.

Przykład

Oto przykład pliku meta przy niektórych znaczników wymienionych: <meta>

  <info name="race" author"SEBO" type="gamemode" version"1.0.0" />
  <config src="help.xml" type="client"/>
  <min_mta_version client="1.5.6" server="1.5.6" />
  <script src="stealthmain_server.lua" />
  <script src="noiseblip.lua" />
  <script src="mission_timer.lua" />
  <script src="gadgets_server.lua" />
  <script src="gadgets_client.lua" type="client"/>
  <script src="stealthmain_client.lua" type="client"/>
  <script src="noisebar.lua" type="client"/>
  <script src="spycam.lua" type="client"/>
  <script src="riemann_z_demonstration.lua" type="client"/>
  <file src="riot_shield.txd" />
  <file src="riot_shield.dff" />
  <file src="riot_shield.col" />
  <file src="armor.png" download="true"/>
  <file src="camera.png" download="false"/>
  <file src="cloak.png" />
  <file src="goggles.png" />
  <file src="mine.png" />
  <file src="radar.png" />
  <file src="shield.png" />
  <include resource="scoreboard" />
  <include resource="killmessages" />
  <include resource="maplimits" />
  <settings>
    <setting name="roundlimit" value="[6]" /> 

<setting name="teamdamage" value="[1]" /> <setting name="teambalance" value="[1]" /> <setting name="spazammo" value="[25]" /> <setting name="m4ammo" value="[100]" /> <setting name="shotgunammo" value="[25]" /> <setting name="sniperammo" value="[20]" /> <setting name="ak47ammo" value="[120]" /> <setting name="rifleammo" value="[40]" /> <setting name="deserteagleammo" value="[45]" /> <setting name="pistolammo" value="[132]" /> <setting name="uziammo" value="[150]" /> <setting name="tec9ammo" value="[150]" /> <setting name="silencedammo" value="[65]" /> <setting name="grenadeammo" value="[4]" /> <setting name="satchelammo" value="[4]" /> <setting name="teargasammo" value="[4]" /> <setting name="molatovammo" value="[4]" />

  </settings>
  <aclrequest>

<right name="function.startResource" access="true" /> <right name="function.stopResource" access="true" /> <right name="function.setPlayerMuted" access="true" />

  </aclrequest>

</meta>