PL/Changes in 1.4

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search
Wersja MTA:SA Zmiany
1.0 1.0.0 • 1.0.1 • 1.0.2 • 1.0.3 • 1.0.4
1.1 1.1.0 • 1.1.1
1.2 1.2.0
1.3 1.3.01.3.11.3.21.3.31.3.41.3.5
1.4 1.4.01.4.1
1.5 1.5.01.5.11.5.21.5.3
1.6 1.6.0

Główne dodatki/zmiany

 • Lokalizacja menu MTA
 • Klasy OOP
 • Matrix i Vector'y
 • Znacznie poprawiono synchronizację pociągu
 • Poprawiono wszystkie dźwięki funkcji do pracy z elementami gracza

Skryptowanie

Skryptowanie: Nowe funkcje

Klient

Serwer

Wspólne (Klienta i po stronie serwera)

 • isElementWaitingForGroundToLoad
 • Dodano dodatkową opcję, parametr bInstant do setPlayerMoney do natychmiastowego ustawiania pieniędzy bez liczenia w górę/dół
 • Naprawiono toJSON/fromJSON nie obsługiwało prawidłowo danych binarnych

Skryptowanie: Nowe wydarzenia

Klient

Serwer

Skryptowanie: Zmiany, poprawki i uzupełnienia

 • Naprawiono getResourceConfig() nie działa na zagranicznych zasobach
 • Naprawiono the Brown Streak Carriage (ID: 570)
 • Zmieniono attachTrailerToVehicle do wspierania pociągów

Klient

Klient: Dodatki

 • Rozróżnianie czy został naciśnięty prawy czy lewy klawisz Shift, Alt lub Ctrl.
 • Dodano argumenty SettingHUDMatchAspectRatio i SettingAspectRatio dla funkcji dxGetStatus.
 • Dodano możliwość używania plików Opus Codec w funkcjach playSound i playSound3D.

Klient: Poprawki i zmiany

 • Naprawiono pieniądze "odliczane" GTA-Style po zmianie serwera.
 • Przechodnie byli nieśmiertelni podczas wykonywania drive by.
 • Zdarzenie onClientPlayerDamage nie było wywoływane dla puszki sprayu.
 • Teczki powinny być teraz usunięte na resetMapInfo.
 • Funkcja getPedMoveState zwracała fałsz podczas kucania.
 • Funkcja guiScrollPaneGetVerticalScrollPosition zwracała niepoprawne wyniki.
 • Funkcja setPedCameraRotation nie działała.
 • Po skończeniu się amunicji przechodnie nadal mogli z niej strzelać.
 • Naprawiono nie zawsze pokazujące się tytuły radia.
 • Naprawiono pomijanie muzyki podczas przeglądania innych kanałów radiowych.
 • Pomijanie muzyki użytkownika (klawisz F5) było wyłączone.
 • Naprawiono pojazdy, które mogły wpadać pod mapę.

Serwer

Serwer: Dodatki

 • setElementDimension powinien teraz mieć zastosowanie do "dzieci"
 • Bardziej opisowe komunikaty o błędach modułu
 • Komendy: unloadmodule i reloadmodule
 • Dodano niestandardowe bronie po stronie serwera.

Serwer: Poprawki i zmiany

 • Naprawiono 128 limit znaków w setAccountData
 • Zakazy powinny być teraz prawidłowo sprawdzane po połączeniu.
 • Naprawiono członkowie zespołu nie są wysyłani do klientów, jeśli są w onResourceStart.

Zasoby

 • Na razie brak

Edytor

 • Na razie brak

Dodatkowe informacje

Bardziej szczegółowe informacje dostępne na Bug tracker Changelog i repozytorium Google Code: