PL/Funkcje po stronie klienta

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

Pisarze: Stworzyłeś stronę ale nie ma jej na liście? Przeczytaj: Dodawanie stron do kategorii i szablonów

Ta strona przedstawia wszystkie funkcje dostępne po stronie klienta, które zostały zaimplementowane jako natywne funkcje . By zaproponować nową funkcję lub nowe zdarzenie, napisz Requested Functions and Events.

Po więcej funkcji sprawdź useful functions page.

Funkcje dźwięków

BETA: NEW FEATURE (BUILD: 1.5.8 r20914)
BETA: NEW FEATURE (BUILD: 1.5.8 r20785)
BETA: NEW FEATURE (BUILD: 1.5.8 r20914)
BETA: NEW FEATURE (BUILD: 1.5.8 r20785)


Funkcje znaczników (blipów)


Funkcje przeglądarki (CEF)

BETA: NEW FEATURE (BUILD: 1.5.8 r20806)

GUI Functions


Funkcje kamery


Funkcje ubrań i ciała


Funkcje kolizji figur (colshape)

ADDED/UPDATED IN VERSION 1.5.8 r20807:
ADDED/UPDATED IN VERSION 1.5.8 r20807:


Funkcje kursora


Funkcje rysowania (DXGui)


Funkcje efektów


Funkcje elementów

BETA: NEW FEATURE (BUILD: 1.5.8 r20704)
BETA: NEW FEATURE (BUILD: 1.5.8 r20704)
BETA: NEW FEATURE (BUILD: 1.5.8 r20704)


Funkcje silnika gry

BETA: NEW FEATURE (BUILD: 1.5.8 r20704)
BETA: NEW FEATURE (BUILD: 1.5.8 r20704)
BETA: NEW FEATURE (BUILD: 1.5.8 r20704)
BETA: NEW FEATURE (BUILD: 1.5.8 r20901)


Funkcje zdarzeń


Funkcje eksplozji


Funkcje plików


Funkcje ognia

Funkcje GUI

General functions

Browsers

Buttons

Checkboxes

Comboboxes

Edit Boxes

Gridlists

Memos

Progressbars

Radio Buttons

Scrollbars

Scrollpanes

Static Images

Tab Panels

Tabs

Text Labels

Windows

Funkcje wejścia


Funkcje światła


Funkcje znaczników 3D (markery)


Funkcje macieży (matrycy)


Funkcje obiektów

BETA: NEW FEATURE (BUILD: 1.5.8 r20811)


Funkcje wyjścia

BETA: NEW FEATURE (BUILD: 1.5.8 r20854)
BETA: NEW FEATURE (BUILD: 1.5.8 r20898)


Funkcje pedów

BETA: NEW FEATURE (BUILD: 1.5.8 r20935)
BETA: NEW FEATURE (BUILD: 1.5.8 r20935)
BETA: NEW FEATURE (BUILD: 1.5.8 r20740)


Funkcje znaczników (pickup)


Funkcje gracza

BETA: NEW FEATURE (BUILD: 1.5.8 r20945)


Funkcje pocisków


Funkcje obszarów radaru


Funkcje zasobów


Funkcje światła poszukiwawczego


Funkcje drużyn (team)


Funkcje użyteczne

BETA: NEW FEATURE (BUILD: 1.5.8 r20840)
BETA: NEW FEATURE (BUILD: 1.5.8 r20788)
BETA: NEW FEATURE (BUILD: 1.5.8 r20788)
BETA: NEW FEATURE (BUILD: 1.5.8 r20840)


Biblioteka UTF8


Funkcje pojazdów

BETA: NEW FEATURE (BUILD: 1.5.8 r20797)
BETA: NEW FEATURE (BUILD: 1.5.8 r20797)
BETA: NEW FEATURE (BUILD: 1.5.8 r20726)
BETA: NEW FEATURE (BUILD: 1.5.8 r20797)
BETA: NEW FEATURE (BUILD: 1.5.8 r20797)
BETA: UPDATED FEATURE (BUILD: 1.5.8 r20693)

Funkcje wody


Funkcje broni


Funkcje tworzonych broni

Dokumentacje można znaleźć tutaj (GitHub) i tutaj (GitHub)


Funkcje świata

BETA: NEW FEATURE (BUILD: 1.5.8 r20675)


Funkcje XML