PL/Id

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

ID oznacza identyfikator. Jest to liczba całkowita, która odnosi się do wielu rzeczy w San Andreas.

Elementy gry wykorzystujące ID:

Uwaga: listy nie zawierają małych zbiorów ID przeznaczonych do specyficznych funkcji oraz ID stworzonych przez MTA

Zobacz także

Podziękowania

ID GTASA (pojazdy, bronie, pogody, postacie, kolory): http://info.vces.net/ (Specjalne podziękowania dla Brophy'ego i Ratt'a za zrobienie tych list)

Podziękowania za informacje znajdujące się na powyższych stronach
Ransom (wstępne tworzenie, formatowanie oraz wszystkie listy nie przypisane do innych)
eAi (kolory pojazdów)
erorr404/Talidan/Brophy (lista dźwięków)
Talidan (zdjęcia ikonek radaru i listy pojazdów)
Hellfish (zdjęcia skinów - źródło)
Brophy/Ratt/Panther/Twig (wiele wstępnych danych identyfikacyjnych)
GTAForums (pozwolenie Ransom'owi na znalezienie ID do list]]