PL/Key names

From Multi Theft Auto: Wiki
Revision as of 15:22, 22 January 2019 by Zbigniewqq (talk | contribs) (Undo revision 62016 by Zbigniewqq (talk))
Jump to navigation Jump to search

Na tej stronie znajdziesz listę wszystkich nazw przycisków. Mogą być one używane przez komendy bind i unbind a także funkcje skryptowe takie jak bindKey lub unbindKey.

Tabela Lua wszystkich prawidłowych nazw klawiszy:

keyTable = { "mouse1", "mouse2", "mouse3", "mouse4", "mouse5", "mouse_wheel_up", "mouse_wheel_down", "arrow_l", "arrow_u",
 "arrow_r", "arrow_d", "0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j", "k",
 "l", "m", "n", "o", "p", "q", "r", "s", "t", "u", "v", "w", "x", "y", "z", "num_0", "num_1", "num_2", "num_3", "num_4", "num_5",
 "num_6", "num_7", "num_8", "num_9", "num_mul", "num_add", "num_sep", "num_sub", "num_div", "num_dec", "num_enter", "F1", "F2", "F3", "F4", "F5",
 "F6", "F7", "F8", "F9", "F10", "F11", "F12", "escape", "backspace", "tab", "lalt", "ralt", "enter", "space", "pgup", "pgdn", "end", "home",
 "insert", "delete", "lshift", "rshift", "lctrl", "rctrl", "[", "]", "pause", "capslock", "scroll", ";", ",", "-", ".", "/", "#", "\\", "=" }


MYSZ
 • mouse1 (Lewe kliknięcie)
 • mouse2 (Prawe kliknięcie)
 • mouse3 (Środkowy przycisk)
 • mouse4
 • mouse5
 • mouse_wheel_up (Scroll w górę)
 • mouse_wheel_down (Scroll w dół)
STRZAŁKI
 • arrow_l (Strzałka w lewo)
 • arrow_u (Strzałka w górę)
 • arrow_r (Strzałka w prawo)
 • arrow_d (Strzałka w dół)
NUMERY
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
LITERY
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z
KLAWIATURA NUMERYCZNA
 • num_0
 • num_1
 • num_2
 • num_3
 • num_4
 • num_5
 • num_6
 • num_7
 • num_8
 • num_9
 • num_mul
 • num_add
 • num_sep
 • num_sub
 • num_div
 • num_dec
 • num_enter
KLAWISZE FUNKCYJNE
 • F1
 • F2
 • F3
 • F4
 • F5
 • F6
 • F7
 • F8
 • F9
 • F10
 • F11
 • F12
INNE
 • escape
 • backspace
 • tab
 • lalt
 • ralt
 • enter
 • space
 • pgup
 • pgdn
 • end
 • home
 • insert
 • delete
 • lshift
 • rshift
 • lctrl
 • rctrl
 • [
 • ]
 • pause
 • capslock
 • scroll
 • ;
 • ,
 • -
 • .
 • /
 • #
 • \
 • =