Difference between revisions of "PL/copyAccountData"

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search
m
m (Zmiana szablonów na te spolszczone.)
Line 1: Line 1:
 
__NOTOC__  
 
__NOTOC__  
{{server function}}
+
{{PL/Server function}}
 
Funkcja ta pozwala na skopiowanie wszystkich wartości konta z jednego [[account|konta]] na drugie.
 
Funkcja ta pozwala na skopiowanie wszystkich wartości konta z jednego [[account|konta]] na drugie.
  
Line 7: Line 7:
 
bool copyAccountData ( account theAccount, account fromAccount )
 
bool copyAccountData ( account theAccount, account fromAccount )
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
{{OOP||[[account]]:copyDataTo||}}
+
{{PL/OOP||[[account]]:copyDataTo||}}
  
 
===Wymagane parametry===  
 
===Wymagane parametry===  

Revision as of 19:42, 18 September 2016

Funkcja ta pozwala na skopiowanie wszystkich wartości konta z jednego konta na drugie.

Składnia

bool copyAccountData ( account theAccount, account fromAccount )

Składnia OOP Pomocy, nie rozumiem!

Metoda: account:copyDataTo(...)

Wymagane parametry

  • theAccount: Konto na które chcesz skopiować wartość.
  • fromAccount: Konto z którego kopiujesz wartość.

Zwracana wartość

Funkcja ta zwraca prawdę jeżeli konta zostały podane prawidłowo, lub fałsz w przeciwnym wypadku.

Przykład

Po wpisaniu komendy /skopiuj kopiuje wartości z konta losowego gracza i przypisuje je na nasze konto


addCommandHandler("skopiuj", function(plr, cmd)
	local acc = getPlayerAccount(plr) -- pobieramy nasze konto
	local acc2 = getPlayerAccount(getRandomPlayer()) -- pobieramy konto losowego gracza
	copyAccountData(acc2, acc) -- kopiujemy z konta 'acc2' wszystkie wartości i przypisujemy je do konca 'acc'
end)

Zobacz również