PL/createBlip

From Multi Theft Auto: Wiki
Revision as of 21:03, 21 July 2016 by GabWas (talk | contribs) (Created page with "__NOTOC__ {{PL/Shared function}} Funkcja ta umożliwia stworzenie blipu, który będzie wyświetlał się na radarze gracza. ==Składnia== <section name="Serwer" cl...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Funkcja ta umożliwia stworzenie blipu, który będzie wyświetlał się na radarze gracza.

Składnia

Click to collapse [-]
Serwer
blip createBlip ( float x, float y, float z [, int icon = 0, int size = 2, int r = 255, int g = 0, int b = 0, int a = 255, int ordering = 0, float visibleDistance = 99999.0, visibleTo = getRootElement( ) ] )
Click to collapse [-]
Klient
blip createBlip ( float x, float y, float z [, int icon = 0, int size = 2, int r = 255, int g = 0, int b = 0, int a = 255, int ordering = 0, float visibleDistance = 99999.0 ] )

Składnia OOP Pomocy, nie rozumiem!

Metoda: Blip(...)

Wymagane argumenty

 • x: Liczba zmiennoprzecinkowa określająca współrzędną X blipu na mapie.
 • y: Liczba zmiennoprzecinkowa określająca współrzędną Y blipu na mapie.
 • z: Liczba zmiennoprzecinkowa określająca współrzędną Z blipu na mapie.

Opcjonalne argumenty

UWAGA: Kiedy korzystasz z opcjonalnych argumentów, musisz uzupełnić wszystkie argumenty przed tym, którego chcesz użyć. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zajrzyj tutaj.

 • icon: Liczba całkowita określająca ikonę blipu, którą możesz wybrać tutaj. Domyślnie 0.
 • size: Liczba całkowita określająca rozmiar blipu. Dotyczy tylko ikony o ID 0. Domyślnie 2.
 • g: Wartość koloru zielonego w blipie (0 - 255). Dotyczy tylko ikony o ID 0. Domyślnie 0.
 • b: Wartość koloru niebieskiego w blipie (0 - 255). Dotyczy tylko ikony o ID 0. Domyślnie 0.
 • a: Wartość przezroczystości blipu (0 - 255). Dotyczy tylko ikony o ID 0. Domyślnie 255.
 • ordering: Liczba całkowita określająca wysokość położenia blipu (-32768 - 32767). Przydatny argument podczas tworzenia blipów znajdujących się w jednym miejscu, ponieważ możemy zdecydować, który z nich będzie na wierzchu. Domyślnie 0.
 • visibleDistance: Liczba zmiennoprzecinkowa określająca odległość, z jakiej widoczny jest blip. Domyślnie 99999.0.
Click to collapse [-]
Serwer
 • visibleTo: Dzięki temu argumentowi możesz sprecyzować, dla kogo blip będzie widoczny. Po więcej informacji zajrzyj tutaj. Domyślnie, blip jest widoczny dla wszystkich graczy (getRootElement()).

Wynik

Zwraca element blipu, jeśli został on pomyślnie utworzony. W każdym innym przypadku zwraca false.

Przykłady

Click to collapse [-]
Serwer

Przykład nr 1: Ten przykład tworzy blip, który będzie podążał za losowym graczem.

local randomPlayer = getRandomPlayer( ) -- zaczynamy od wylosowania gracza
local x, y, z = getElementPosition( player ) -- następnie pobieramy jego pozycję...
local playerBlip = createBlip( x, y, z, 58, 0, 0, 0, 255 ) -- ...i tworzymy w tym miejscu blip...
setElementParent( playerBlip, randomPlayer ) -- ...któremu następnie każemy podążać za graczem


Autor: GabWas; utworzono: 23:03, 21 Lip 2016 (CEST)
Author: GabWas; created: 21:03, 21 Jul 2016 (UTC)

Zobacz również