PL/detonateSatchels

From Multi Theft Auto: Wiki
Revision as of 15:45, 21 July 2016 by GabWas (talk | contribs) (Poprawa tłumaczenia + zmiana szablonów na spolszczone.)
Jump to navigation Jump to search

Dzięki tej funkcji, możesz zdalnie zdetonować ładunki wybuchowe danego gracza.

Składnia

Click to collapse [-]
Klient
bool detonateSatchels ( )
Click to collapse [-]
Serwer
bool detonateSatchels ( player Player )

Wynik

Zwraca true w przypadku pomyślnego zdetonowania ładunków. W każdym innym wypadku zwraca false.

Przykład

Ten przykład dodaje komendę o nazwie 'wysadzladunki', która detonuje ładunki wybuchowe gracza, który ją wpisał.

Click to collapse [-]
Klient
function zdetonujLadunki()
    detonateSatchels()
    outputChatBox( "Twoje ładunki wybuchowe zostały wysadzone!" )
end
addCommandHandler( "wysadzladunki", zdetonujLadunki )

Zobacz także