Difference between revisions of "PL/getAccount"

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 19: Line 19:
==Przykłady==
==Przykłady==
<syntaxhighlight lang="lua">
<syntaxhighlight lang="lua">
function retAccount ( username, password )         --both arguements are strings
function retAccount ( nazwa, hasło )  
     if getAccount( username, password ) then
     if getAccount( nazwa, hasło ) then
         return getAccount( username, password )
         return getAccount( nazwa, hasło )
     end
     end
         return false
         return false

Revision as of 16:34, 30 December 2009

Funkcja zwraca konto dla określonego użytkownika.

Składnia

account getAccount ( string nazwa, [ string hasło ] )

Wymagane argumenty

 • nazwa: Nazwa użytkownika konta, które chcesz otrzymać.

Opcjonalne argumenty

UWAGA: Kiedy używasz argumentów opcjonalnych, musisz podać wszystkie argumenty, przed użyciem jednego z opcjonalnych argumentów, patrz Argumenty opcjonalne.

 • hasło: Hasło dla konta. Jeśli używasz tego argumentu, hasła muszą się zgadzać. Jeśli jednak hasło nie jest podane, konto zostanie zwrócone, bez względu na to, jakie hasło jest przypisane do konta.

Zwraca

Account w przypadku sukcesu lub fałsz jeśli konto z podaną nazwa użytkownika (oraz hasłem, jeśli podane) nie mogła zostać odnalezione.

Przykłady

function retAccount ( nazwa, hasło )  
  if getAccount( nazwa, hasło ) then
    return getAccount( nazwa, hasło )
  end
    return false
end

Patrz także