Difference between revisions of "PL/getAccountsBySerial"

From Multi Theft Auto: Wiki
(passing empty string as an argument / przekazywanie pustego stringu jako argument)
 
Line 2: Line 2:
 
{{Server function}}
 
{{Server function}}
 
{{New items|3.014|1.4|
 
{{New items|3.014|1.4|
Funkcja ta zwraca tabelę [[table]] zawierającą wszystkie konta [[account]] które zalogowały się na dany [[serial]].
+
Funkcja ta zwraca tabelę [[table]] zawierającą wszystkie konta [[account]] które zalogowały się na dany [[serial]]. Jeżeli serial jest pustym stringiem, zwrócone zostaną wszystkie konta na które nie logowano się nigdy.
 
}}
 
}}
  

Latest revision as of 09:01, 6 March 2016

Funkcja ta zwraca tabelę table zawierającą wszystkie konta account które zalogowały się na dany serial. Jeżeli serial jest pustym stringiem, zwrócone zostaną wszystkie konta na które nie logowano się nigdy.


Składnia

table getAccountsBySerial ( string serial )

OOP Syntax Help! I don't understand this!

Note: This function is a static function underneath the Account class.
Method: Account.getAllBySerial(...)

Wymagane argumenty

  • serial: serial z którego chcemy pobrać konta

Zwracana wartość

Funkcja ta zwraca tabelę table zawierającą konta powiązane z tym serialem. Fałsz jeżeli podaliśmy zły serial w argumencie.

Przykład

Przykład ten dodaje komendę getAccounts która wyświetla ilość kont powiązaną z naszym serialem.

addCommandHandler("getAccounts", 
	function (player, cmd)
		local serial = getPlayerSerial(player)
		local accounts = getAccountsBySerial(serial)
		outputChatBox("You have " .. #accounts .. " accounts.", player)
	end)

Zobacz również