PL/onClientCursorMove

From Multi Theft Auto: Wiki
Revision as of 12:12, 22 July 2016 by ThePiotrek (talk | contribs) (Created page with "{{PL/Client event}} __NOTOC__ To zdarzenie wywołuje się, kiedy gracz poruszy myszką. Zwraca informacje o koordynatach kursora w świecie 3D i 2D. Różnicą pomiędzy tym...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

To zdarzenie wywołuje się, kiedy gracz poruszy myszką. Zwraca informacje o koordynatach kursora w świecie 3D i 2D.

Różnicą pomiędzy tym zdarzeniem a onClientMouseMove, jest taka, że tamten jest wywoływany tylko podczas ruszania myszką nad elementem GUI. Ma to na celu uniknięcia podwójnego wywoływania onClientCursorMove.

Parametry

float cursorX, float cursorY, int absoluteX, int absoluteY, float worldX, float worldY, float worldZ
 • cursorX: relatywna pozycja X kursora. 0 = lewa strona ekranu, 1 = prawa strona.
 • cursorY: relatywna pozycja Y kursora. 0 = góra ekranu, 1 = dół.
 • absoluteX: pozycja X kursora, w pikselach, liczona od lewej strony ekranu
 • absoluteY: pozycja Y kursora, w pikselach, liczona od góry ekranu
 • worldX, worldY, worldZ: the 3D in-game world coordinates that the cursor is pointing at.

Źródło

Źródłem tego zdarzenia jest element główny.

Przykład

Ten przykład tworzy etykietę na dole ekranu która wyświetla pozycję kursora w pikselach.

addEventHandler( "onClientResourceStart", getResourceRootElement( ),
  function ( )
    textLabel = guiCreateLabel( 0, .9, 1, .1, "X: -; Y: -", true );
    guiLabelSetHorizontalAlign( textLabel, "center" );
  end
);

addEventHandler( "onClientCursorMove", getRootElement( ),
  function ( _, _, x, y )
    guiSetText( textLabel, "X: " .. tostring( x ) .. "; Y: ".. tostring( y ) )
  end
);

Zobacz także

Zdarzenia GUI

Input

GUI


Funkcje zdarzeń po stronie klienta