RO/getSoundSpeed

From Multi Theft Auto: Wiki
Revision as of 19:01, 17 February 2019 by Vinyard (talk | contribs) (Created page with "__NOTOC__ {{RO/Funcție client}} Această funcție este utilizată pentru a obține viteza de redare a unui element de tip sound. ==Sintaxă== <syntaxhighlight lang...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Această funcție este utilizată pentru a obține viteza de redare a unui element de tip sound.

Sintaxă

float getSoundSpeed (element sunet)

OOP Syntax Help! I don't understand this!

Method: sound:getSpeed(...)
Variable: .speed
Counterpart: setSoundSpeed

Argumente Necesare

  • sunet: Elementul de tip sound element a cărui viteză de redare se dorește a fi obținută.

Redare

Redă o valoare de tip float ce indică viteza de redare a elementului de tip sound. Viteza default este 1.0.

Exemplu

Click to collapse [-]
Client
function outputSpeed(soundname) 
	local sound = playSound("sounds/" .. tostring(soundname) .. ".mp3") -- Redare sunet din fișierul 'sounds';
	setSoundVolume(sound, 0.5) -- Setarea volumului la 50%;
	outputChatBox("Viteza de redare a sunetului este: " .. getSoundSpeed(sound)) -- Obținerea vitezei de redare a sunetului.
end
addCommandHandler("soundspeed", outputSpeed)

Vizualizați de asemenea