RO/guiGetBrowser

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

Această funcție preia elementul browser din spatele unui gui-browser (un browser creat prin guiCreateBrowser).

Sintaxă

browser guiGetBrowser(gui-browser theBrowser)

OOP Syntax Help! I don't understand this!

Method: guiBrowser:getBrowser(...)
Variable: .browser

Argumente Necesare

  • theBrowser: gui-browser

Redare

Redă elementul Browser dacă un gui-browser corect a fost transmis, false în caz contrar.

Exemplu

Acest exemplu preia un element browser din spatele unui gui-browser și atașează un navigator web unei ferestre CEGUI.

-- Pentru a randa navigatorul web pe întreg ecranul, avem nevoie de dimensiunile ecranului.
local screenWidth, screenHeight = guiGetScreenSize()

-- Vom realiza un navigator web în modul extern.
local window = guiCreateWindow(200, 200, 1024, 768, "Webbrowser", false)
local browser = guiCreateBrowser(0, 0, 800, 600, false, false, window)

-- Evenimentul onClientBrowserCreated va fi declanșat, după care navigatorul web va fi inițializat.
-- După ce acest eveniment a fost declanșat, vom putea încărca URL-ul și începe afișare.
local theBrowser = guiGetBrowser(browser) -- Preia elementul browser din gui-browser
addEventHandler("onClientBrowserCreated", theBrowser, 
function()
    -- După ce navigatorul web a fost inițializat, putem încărca www.youtube.com
    loadBrowserURL(source, "http://www.youtube.com")
end)

Vizualizați de asemenea

Funcții GUI