RO/setSoundPosition

From Multi Theft Auto: Wiki
Revision as of 09:32, 25 May 2019 by Vinyard (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Această funcție este utilizată pentru a schimba poziția de la care se dorește redarea unui anumit element de tip sound. Utilizați un element de tip jucător (player) pentru a controla vocea unui jucător prin intermediul acestei funcții.

Sintaxă

bool setSoundPosition (element theSound, float poziție)

OOP Syntax Help! I don't understand this!

Method: sound:setPlaybackPosition(...)
Variable: .playbackPosition
Counterpart: getSoundPosition

Argumente Necesare

 • theSound: elementul de tip sound căruia doriți să îi schimbați momentul de redare.
 • poziție: o valoare flotantă reprezentând noua poziție a elementului de tip sound. Valorile întregi reprezintă secundele, în timp ce valorile fracționale reprezintă milisecundele.

Redare

Redă true dacă poziția elementului de tip sound a fost schimbată cu succes. În caz contrar, false.

Exemplu

Acest exemplu permite jucătorului să seteze poziția în milisecunde de la care dorește să fie redat sunetul.

theSound = playSound("music/song.mp3")
function setSongPos(cmd, tm)
  tm = tonumber(tm)
  local ssp = setSoundPosition(theSound, tm)
  if (ssp) then
    outputChatBox("Sunetul este redat de la: "..tostring(tm))
  else
    outputChatBox("S-a întâmpinat o eroare.")
  end
end
addCommandHandler("skipsong", setSongPos)

Changelog

Versiune Descriere
1.3.2 Adăugat elementul 'jucător' pentru a utiliza vocea jucătorului

Vizualizați de asemenea