Template:PL/OptionalArg

From Multi Theft Auto: Wiki
Revision as of 15:04, 11 July 2013 by Lopez (talk | contribs) (Created page with "''UWAGA:'' Kiedy używasz argumentów opcjonalnych, musisz uzupełnić wszystkie argumenty przed tym, którego chcesz użyć. Aby uzyskać więcej informacji na temat argumentów...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

UWAGA: Kiedy używasz argumentów opcjonalnych, musisz uzupełnić wszystkie argumenty przed tym, którego chcesz użyć. Aby uzyskać więcej informacji na temat argumentów opcjonalnych, zobacz Argumenty opcjonalne.