Template:PL/Requirements

From Multi Theft Auto: Wiki
Revision as of 09:58, 20 July 2016 by AteX (talk | contribs) (Created page with "{| cellpadding="4" style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #FFF" |- !style="background-color: #FFAA44; border-style: solid; bor...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Minimalna wersja serwera {{{1}}}
Minimalna wersja klienta {{{2}}}

Uwaga: Użycie tej funkcji wymaga zasobu posiadającego zadeklarowaną minimalną wersję w meta.xml w sekcji <min_mta_version>. Przykład: <min_mta_version server="{{{1}}}" client="{{{2}}}" />