User talk:GabWas

From Multi Theft Auto: Wiki
Revision as of 17:26, 21 July 2016 by GabWas (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Jeśli tłumaczysz przykłady, to nie zmieniaj nazw funkcji na polskie, bo to nie jest zgodne z praktykami dobrego kodowania i potem uczący się pisać w MTA to zapamiętają i nabiorą złych praktyk. ThePiotrek (talk) 16:41, 21 July 2016 (UTC)
Według mnie to bez różnicy, czy funkcja będzie napisana po polsku czy po angielsku. Zależy komu jak wygodniej --GabWas (talk) 17:26, 21 July 2016 (UTC)