PL/Changes in 1.0

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search
Wersja MTA:SA Zmiany
1.0 1.0.0 • 1.0.1 • 1.0.2 • 1.0.3 • 1.0.4
1.1 1.1.0 • 1.1.1
1.2 1.2.0
1.3 1.3.01.3.11.3.21.3.31.3.41.3.5
1.4 1.4.01.4.1
1.5 1.5.01.5.11.5.21.5.3
1.6 1.6.0

Ta strona przedstawia główne i zasadnicze zmiany podczas aktualizacji z dp2.x do 1,0.

Klient

Główne

 • Menu ustawień jest teraz o wiele bardziej zaawansowane i pozwala na większe zmiany głębokości, takich jak dodanie zakładki Video, która pozwala na ustawienie rozdzielczości.

Settings videotab.png

Konsola poleceń

Konsola poleceń używa teraz CVARS. To w istocie oznacza, że standardowe polecenia, które są wbudowane w MTA wykazują teraz inną składnię.

Natomiast w dp2 można zrobić:

chat_font 2

W 1,0 aby wykonać polecenie, że naśladuje C:

chat_font = 2

Odnosi się to do wszystkich wbudowanych poleceń, z wyjątkiem tych, które mogą współpracować z serwerem (np. nick or me).

Czat

Czat miał niewielkie zmiany w 1.0. W szczególności tekst wyświetla teraz animację, gdy pojawia się nowa linia, a klawisze Page Up i Page Down mogą być używane do przewijania czatu. Teraz możliwa jest również zmiana układu czatu w menu ustawień.

Settings chatboxtab.png

Host Game

Ten przydatny dodatek pozwala szybko rozpocząć grę bez konieczności uruchomiania pliku MTA Server. Jest w pełni funkcjonalny i opiera się na local.conf.

Hostgame window.png

Wsparcie kontrolerów

Od 1.0, użytkownicy mogą korzystać z joypada/kontrolera w grze. Klawisze do swojego joypada można skonfigurować w zakładce Binds i zaawansowane konfiguracje takie jak klawisze analogowe mogą być skonfigurowane w zakładce Controls.

Settings controltab.png

Map Editor

The Map Editor is now functional as of 1.0. This is assuming you have the map editor installed. Please see the Editor manual for details.

Server

The interface of the server is largely the same as dp2.x, there have, however been various tweaks

Server config

If upgrading from dp2, you should also add any missing variables to your config:

 • fpslimit: This sets the FPS limit on your server.
 • donotbroadcastlan: This sets whether the server can broadcast to Local Area Network servers

Commands

The commands of the server console are mostly the same, with the exception of:

 • refresh - Previously the refresh command would refresh all resources. Now it only detects new resources that are in your resources directory
 • refreshall - This new command mimics the previous functioning of refresh, and refreshes all resources - even those which are loaded already.
 • loadmodule - Modules can now be loaded using this command without them being set in the server config.

Resources

Many of the default resources have been changed or updated, and new ones have also been added.

 • Resource realdriveby has been added. This will facilitate the driveby mode in vehicles
 • Resource freeroam has been added. (This resource is also needed when you want to run the test mode in the map editor)
 • Resource parachute has been added, which facilitates parachutes from single player.
 • Resource deathmatch has been added. This is a simple frag-/timelimit based deathmatch gamemode with custom map support.
 • Resource race has undergone many changes and is now much more stable and functional.

Scripting

Much of the scripting interface has changed in 1.0. Almost all resources will need updating in order to function, although the extent of this varies between scripts. All the affected scripting changes can be viewed on Changes in 1.0 page.

Camera functions

The Camera Functions have been completely overhauled.

Player functions

Some Player functions have been renamed to Ped functions.