HU/createColPolygon

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

Megjegyzés: A function megfelelő működése érdekében, állítsa be a kötött pontokat az óramutató járásával ellentétes irányba.

Ez a function létrehoz egy collision sokszöget. Lásd Wikipedia a sokszög meghatározásához. The first set of X Y of this shape is not part of the colshape bounds, so can set anywhere in the game world, however for performance, place it as close to the centre of the polygon as you can. It should be noted this shape is 2D. There should be at least 3 bound points set.

[[{{{image}}}|link=|]] Tipp: A szkriptek írása közben egy colshape megjelenítéséhez használja a showcol parancsot

Szintaxis

colshape createColPolygon ( float fCenterX, float fCenterY, float fX1, float fY1, float fX2, float fY2, float fX3, float fY3, ... )

OOP Syntax Help! I don't understand this!

Method: ColShape.Polygon(...)

Kötelező paraméterek

 • fX: Az collision sokszög pozíciójának X pozíciója - the position that will be returned from getElementPosition.
 • fY: Az collision sokszög pozíciójának Y pozíciója - the position that will be returned from getElementPosition.
 • fX1: The 1st X position of the collision polygon's bound point
 • fY1: The 1st Y position of the collision polygon's bound point
 • fX2: The 2nd X position of the collision polygon's bound point
 • fY2: The 2nd Y position of the collision polygon's bound point
 • fX3: The 3rd X position of the collision polygon's bound point
 • fY3: The 3rd Y position of the collision polygon's bound point
 • ... A 3. pozíciótól annyi pontot használhat, amennyit csak szeretne, hogy létrehozza a colshape-t.

Visszatérési érték

Visszaad egy colshape elemet, ha sikeres, false, ha érvénytelen paraméterek lettek megadva a funkcióhoz.

Példa

Click to collapse [-]
Server

This example displays a chat message when any element hits the colshape and allows the colshape to be created using a console function set_zone.

local theZone = false

function shapeHit( element )
  local descriptor = "undefined"

  if getElementType( element ) == "player" then
    -- Use the player's name
    descriptor = getPlayerName( element )
  elseif getElementType( element ) == "vehicle" then
    -- Use the vehicle's model name
    descriptor = getVehicleName( element ) or descriptor
  end

  -- Output a message in the chat box for everyone on the server
  outputChatBox( descriptor .. " is in the zone!" )
end

function createZoneCommandHandler( playerSource, commandName, fX, fY, fX1, fY1, fX2, fY2, fX3, fY3, ... )
  -- Verify the player has given us the minimum amount of bound points
  if not ( fY and fX and fX1 and fY1 and fX2 and fX3 and fY3 ) then
    return outputChatBox( "Syntax: set_zone <X> <Y> <X1> <Y1> <X2> <Y2> <X3> <Y3> [<Xn> <Yn> ...]", playerSource, 255, 100, 100 )
  end

  -- Create the collision shape with the numbers from the arguments
  local tempCol = createColPolygon( fX, fY, fX1, fY1, fX2, fY2, fX3, fY3, ... )

  if not tempCol then
    return outputChatBox( "Error: Couldn't create collision polygon", playerSource, 255, 100, 100 )
  end

  -- Destroy the previous collision polygon shape in case we already have one
  if isElement( theZone ) then
    destroyElement( theZone )
  end

  -- Use a variable out-of-scope to keep track of the most recently created collision shape element
  theZone = tempCol

  -- Attach an event handler to the element to get notified whenever an element hits our collision shape
  addEventHandler( "onColShapeHit", tempCol, shapeHit, false )

  outputChatBox( "Success: Collision shape has been created!", playerSource, 100, 255, 100 )
end
addCommandHandler( "set_zone", createZoneCommandHandler )
Click to expand [+]
Server

Issues

Issue ID Description
#9742 [Fixed in 1.5.5-3.12343] Passing this function Vector2s are not fully supported

Lásd még

Fordította