User talk:GabWas

From Multi Theft Auto: Wiki
Revision as of 16:41, 21 July 2016 by ThePiotrek (talk | contribs) (Created page with "Jeśli tłumaczysz przykłady, to nie zmieniaj nazw funkcji na polskie, bo to nie jest zgodne z praktykami dobrego kodowania i potem uczący się pisać ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Jeśli tłumaczysz przykłady, to nie zmieniaj nazw funkcji na polskie, bo to nie jest zgodne z praktykami dobrego kodowania i potem uczący się pisać w MTA to zapamiętają i nabiorą złych praktyk. ThePiotrek (talk) 16:41, 21 July 2016 (UTC)