HU/isInsideColShape

From Multi Theft Auto: Wiki

Ez a funkció ellenőrzi, hogy egy 3D pozíció egy colshape-en belül van-e vagy sem.

Szintaxis

bool isInsideColShape ( colshape theShape, float posX, float posY, float posZ )

OOP Syntax Help! I don't understand this!

Method: colshape:isInside(...)

Kötelező paraméterek

  • theShape: The colshape you're checking the position against.
  • posX: A pozíció X koordinátája, amit ellenőriz.
  • posY: A pozíció Y koordinátája, amit ellenőriz.
  • posZ: A pozíció Z koordinátája, amit ellenőriz.

Visszatérési érték

Visszatérési értéke true, ha a pozíció a colshape-en belül van, false, ha nem, vagy ha bármelyik paraméter érvénytelen.

Példa

Ez a function ellenőrzi, hogy egy elem egy colshape-ban van-e.

function isElementInsideColShape( theElement, theColShape )
    return isInsideColShape( theColShape, getElementPosition( theElement ) )
end

Lásd még

Fordította