Recent changes

Jump to navigation Jump to search

Track the most recent changes to the wiki on this page.

Recent changes options Show last 50 | 100 | 250 | 500 changes in last 1 | 3 | 7 | 14 | 30 | 60 | 90 | 120 days
Hide registered users | Hide anonymous users | Hide my edits | Show bots | Hide minor edits
Show new changes starting from 01:43, 30 November 2023
   
List of abbreviations:
N
This edit created a new page (also see list of new pages)
m
This is a minor edit
b
This edit was performed by a bot
(±123)
The page size changed by this number of bytes

29 November 2023

     19:17  AclGroupRemoveObject diffhist 0 IIYAMA talk contribs (fix small typo)
     01:36  Talk:GetGarageSize diffhist +281 LordHenry talk contribs (→‎How to use this function: new section)

28 November 2023

 m   19:21  Template:Player events diffhist 0 LopSided talk contribs (Update version)
 m   19:20  OnPlayerTriggerEventThreshold diffhist 0 LopSided talk contribs (Update version)
     18:38  (User creation log) [Killer5‎; Joni Limber‎]
     
18:38 User account Joni Limber talk contribs was created ‎
     
16:52 User account Killer5 talk contribs was created ‎
 m   13:02  DgsCreateSVG diffhist +131 Lettify talk contribs (related functions)

27 November 2023

N    14:01  OnPlayerTriggerEventThreshold‎‎ 3 changes history +1,036 [LopSided‎ (3×)]
     
14:01 (cur | prev) −333 LopSided talk contribs (→‎Example)
     
13:55 (cur | prev) +396 LopSided talk contribs
N    
13:51 (cur | prev) +973 LopSided talk contribs (Created page with "__NOTOC__ {{Server event}} {{Added feature/item|1.6.1|1.6.0|22311|This event is triggered when a player exceeds the maximum threshold for events via triggerServerEvent.}} ==Parameters== None ==Source== The source of this event is the player who exceeded the threshold. ===Canceling=== Canceling this event has no effect. ==Example== <syntaxhighlight lang="lua"> function start() setServerConfigSetting("player_triggered_event_inte...")
     13:45  Template:Player events diffhist +86 LopSided talk contribs
     13:44  SetServerConfigSetting diffhist +79 LopSided talk contribs

26 November 2023

N    21:54  SCamera‎‎ 4 changes history +3,598 [KhaledX‎ (4×)]
 m   
21:54 (cur | prev) −74 KhaledX talk contribs
 m   
21:42 (cur | prev) +28 KhaledX talk contribs
 m   
21:39 (cur | prev) +73 KhaledX talk contribs
N    
21:36 (cur | prev) +3,571 KhaledX talk contribs (Created page with "== sCamera == '''The function creates a speed camera in-game, fines speeding vehicles, and notifies the driver and take money from player based on vehicle speed. ''' == Syntax == <syntaxhighlight lang="lua"> function sCamera(modelId, x, y, z, speed, between) </syntaxhighlight> == Parameters == * modelId: The model ID of the camera object to be created. * x, y, z: The coordinates where the camera object will be placed in the game world. * speed: The speed limit tha...")
     21:21  (User creation log) [KhaledX‎; Gonnzza132‎]
     
21:21 User account Gonnzza132 talk contribs was created ‎
     
13:48 User account KhaledX talk contribs was created ‎
 m   20:50  Template:Useful Functions diffhist +213 KhaledX talk contribs (→‎Camera functions)
 m   15:10  DgsCreateSelector diffhist 0 Lettify talk contribs (Correction)

24 November 2023

N    05:17  User:Mtaowner diffhist 0 Mtaowner talk contribs (Created blank page)
     03:04  Template:Useful Functions diffhist −136 Mtaowner talk contribs (→‎Utility)

23 November 2023

N    09:31  User:Vietchamsingapore diffhist +2,494 Vietchamsingapore talk contribs (Created page with "Việc mở công ty tại Singapore đã trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho nhiều doanh nghiệp quốc tế, và để làm điều này thành công, bạn cần một đối tác đáng tin cậy và chuyên nghiệp. VietCham Singapore, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, đã nổi lên như một lựa chọn hàng đầu cho các dịch vụ liên quan đến việc thành lập công ty tại đảo quốc sư tử. VietCham...")
     09:30 User creation log User account Vietchamsingapore talk contribs was created ‎
     03:22  Template:Useful Functions diffhist 0 Danilo talk contribs (move to table functions)