HU/getCursorPosition

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

Ez a function visszaadja az egér kurzor aktuális pozícióját. Vegye figyelembe, hogy teljesítményi okok miatt a world pozíció mindig 300 egységnyi távolságra van. If you want the exact world point (similar to onClientClick), use processLineOfSight between the camera position and the worldX/Y/Z result of this function. (Lásd az alábbi példát)

Szintaxis

float, float, float, float, float getCursorPosition ( )

Visszatérési érték

Visszaad 5 értéket: cursorX, cursorY, worldX, worldY, worldZ. Az első két érték a kurzor 2D relatív képernyő koordinátái: cursorX 0-ról indul (a képernyő bal oldala) 1-ig (jobb oldal), cursorY 0-ról indul (teteje) 1-ig (alja). A következő 3 érték a 3D world map koordinátái, amelyekre a kurzor mutat. Ha a kurzor nem jelenik meg, akkor első értékként false értéket ad vissza.

Issues

Issue ID Description
#5226 getCursorPosition() 3D Positions Return Inaccurate, But Nearby Positions - Also Negative WorldZ

Példa

Ez a példa kiírja a chatba a kurzorok aktuális world kordinátáit és a képernyő relatív koordinátáit, mután beírtuk a cursorpos parancsot.

function cursorInfo()
  if isCursorShowing() then -- if the cursor is showing
   local screenx, screeny, worldx, worldy, worldz = getCursorPosition()

   outputChatBox( string.format( "Cursor screen position (relative): X=%.4f Y=%.4f", screenx, screeny ) ) -- make the accuracy of floats 4 decimals
   outputChatBox( string.format( "Cursor world position: X=%.4f Y=%.4f Z=%.4f", worldx, worldy, worldz ) ) -- make the accuracy of floats 4 decimals accurate
  else
   outputChatBox( "Your cursor is not showing." )
  end
end
addCommandHandler( "cursorpos", cursorInfo )


Ez a (nem tesztelt) példa a processLineOfSight-t használva kiszámolja a világ pontos helyét: Figyelmeztetés, ez a script nagy CPU használatát eredményez.

addEventHandler( "onClientRender", root,
  function()
    if isCursorShowing() then
      local screenx, screeny, worldx, worldy, worldz = getCursorPosition()
      local px, py, pz = getCameraMatrix()
      local hit, x, y, z, elementHit = processLineOfSight ( px, py, pz, worldx, worldy, worldz )

      if hit then
        dxDrawText( "Cursor at " .. x .. " " .. y .. " " .. z, 200, 200 )
        if elementHit then
          dxDrawText( "Hit element " .. getElementType(elementHit), 200, 220 )
        end
      end
    end
  end
)

Lásd még

Fordította