HU/setCursorPosition

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

Ez a function beállítja az kurzor aktuális pozícióját.

Szintaxis

bool setCursorPosition ( int cursorX, int cursorY )

Kötelező paraméterek

 • cursorX: Position over the X axis
 • cursorY: Position over the Y axis

Visszatérési érték

Visszatérési értéke true, ha a pozíció sikeresen be lett állítva, egyébként false.

Példa

Ez a példa a kurzor pozícióját a képernyő közepére állítja a centerCursor parancs használata után.

function centerCursorFunction()
  local showing = isCursorShowing ()
  if showing then -- if the cursor is showing
    local screenX, screenY = guiGetScreenSize () --get the screen size in pixels
    setCursorPosition (screenX/2, screenY/2) --set the cursor position to the center of the screen
  else
    outputChatBox( "Your cursor is not showing." )
  end
end
addCommandHandler( "centerCursor", centerCursorFunction )

Problémák

Issue ID Description
#8941 setCursorPosition javítva

Lásd még

Fordította