PL/Element/Material

From Multi Theft Auto: Wiki
Revision as of 21:57, 14 April 2021 by EOFIK (talk | contribs) (Добавление языков)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Klasa materiał reprezentuje źródło informacji które może być zrenderowane używając takich funkcji jak dxDrawImage, dxDrawImageSection oraz dxDrawMaterialSectionLine3D.

Elementy które są materiałami: