PL/Element/Material

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

Klasa materiał reprezentuje źródło informacji które może być zrenderowane używając takich funkcji jak dxDrawImage, dxDrawImageSection oraz dxDrawMaterialSectionLine3D.

Elementy które są materiałami: