PL/onClientBrowserDocumentReady

From Multi Theft Auto: Wiki
Revision as of 19:05, 21 July 2016 by GabWas (talk | contribs) (To nie funkcja, tylko zdarzenie - poprawka template'u.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

To zdarzenie jest wywoływane kiedy strona internetowa zostanie poprawnie załadowana.

Parametry

string url
  • url: url strony która została załadowana

Źródło

Element przeglądarki

Przykład

addEventHandler ( "onClientBrowserDocumentReady" , root , 
	function ( url ) 
		outputChatBox ( "Strona '"  .. url ..  "' została poprawnie załadowana.") 
	end 
)

Zobacz także