PL/onClientBrowserDocumentReady

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

To zdarzenie jest wywoływane kiedy strona internetowa zostanie poprawnie załadowana.

Parametry

string url
  • url: url strony która została załadowana

Źródło

Element przeglądarki

Przykład

addEventHandler ( "onClientBrowserDocumentReady" , root , 
	function ( url ) 
		outputChatBox ( "Strona '"  .. url ..  "' została poprawnie załadowana.") 
	end 
)

Zobacz także