HU/createColCuboid

From Multi Theft Auto: Wiki
Revision as of 17:29, 9 October 2018 by Surge (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Ez a function létrehoz egy collision kockát. Ez egy forma, amelynek van pozíciója, szélessége, mélysége és magassága. Lásd Wikipedia a kocka meghatározására. A col XYZ-ja délnyugat alsó sarkától kezdődik.

[[{{{image}}}|link=|]] Tipp: A szkriptek írása közben egy colshape megjelenítéséhez használja a showcol parancsot
[[{{{image}}}|link=|]] Megjegyzés: Egy colshape kocka hozzácsatolása egy másik elemhez váratlan eredményeket adhat, mivel a kiindulópont nem a kocka közepén van. Inkább próbálja ki a collision sphere-t

Szintaxis

colshape createColCuboid ( float fX, float fY, float fZ, float fWidth, float fDepth, float fHeight )

OOP Syntax Help! I don't understand this!

Method: ColShape.Cuboid(...)


Kötelező paraméterek

 • fX: A collision kocka nyugati oldalának X pozíciója
 • fY: A collision kocka déli oldalának X pozíciója
 • fZ: A collision kocka legalacsonyabb oldalának Z pozíciója
 • fWidth: A collision kocka szélessége
 • fDepth: A collision kocka mélysége
 • fHeight: A collision kocka magassága

Visszatérési érték

Visszaad egy colshape elemet, ha sikeres, false, ha érvénytelen paraméterek lettek megadva a funkcióhoz.

Példa

Click to collapse [-]
Server

This example displays a chat message when a player enters the colshape and allows the colshape to be created using a console function set_zone.

theZone = false

function shapeHit ( thePlayer ) 
  outputChatBox ( getPlayerName ( thePlayer ) .. " is in the zone!" ) -- display a message in everyone's chat box
end

function setZone ( playerSource, commandName, fX, fY, fZ )
  if ( fZ and fY and fX ) then                     -- check we've got all 3 args we need
    local tempCol = createColCuboid ( fX, fY, fZ, 10.0, 10.0, 10.0 )  -- create a col
    if ( tempCol == false ) then                   -- did the col get created successfully?
      outputConsole ( "Syntax is: set_zone <X> <Y> <Z>" )     -- inform the user what the valid syntax is
    else
      if ( theZone ~= false ) then                 -- did we already have a zone?
        destroyElement ( theZone )                -- if so, destroy it
      else
        addEventHandler ( "onColShapeHit", theZone, shapeHit )  -- add a handler for the onColShapeHit event
      end
      theZone = tempCol                      -- store the new zone we've made
      outputChatBox ( "Zone has moved!" )             -- and tell everyone
    end
  end
end
addCommandHandler ( "set_zone", setZone ) -- add a console function called set_zone that will trigger the function setZone

Lásd még

Fordította