PL/Death Reasons

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

Następujące powody śmierci są wykorzystywane przez wydarzenia jak onPlayerWasted dla argumentu killerWeapon, aby opisać przyczynę, dlaczego ped zmarł.
Gdy gracz został zastrzelony przez broń, to broń ma odpowiedni identyfikator przyczyny śmierci. Identyfikatory broni można znaleźć tutaj.

ID Powód śmierci Dodatkowe informacje
19 Rakieta Rzeczywisty powód śmierci / ID broni, gdy umiera z wyrzutni rakiet
37 Spalony Jest używany przez śmierć w wyniku pożaru, nawet gdy ogień jest tworzony przez eksplozję rakiet lub Mołotowa
49 Staranowany
50 Ranover Nazywa się to wtedy, gdy umiera, przez śmigła
51 Eksplozja To czasem może być również stosowane na pośrednią śmierć przez eksplodujące rakiety
52 Driveby To nie jest używane przez zabójstwo driveby z np. zasobu 'realdriveby'
53 Utonięcie
54 Upadek
55 Nieznany Brak informacji na temat powodu śmierci
56 Bijatyka Wydaje się nie być nazywany (?); do rzeczywistej śmierci wręcz, ID pięści (0) jest używany (patrz tutaj)
57 Weapon Wydaje się nie być nazywany (?)
59 Zbiornik
63 Wybuch Rzeczywisty powód śmierci umierając od wybuchu samochodu

Powody śmierci w tabeli Lua

local deathReasons = {
	[19] = "Rocket",
	[37] = "Burnt",
	[49] = "Rammed",
	[50] = "Ranover/Helicopter Blades",
	[51] = "Explosion",
	[52] = "Driveby",
	[53] = "Drowned",
	[54] = "Fall",
	[55] = "Unknown",
	[56] = "Melee",
	[57] = "Weapon",
	[59] = "Tank Grenade",
	[63] = "Blown"
}