PL/Vending

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

Lista wszystkich automatów w San Andreas.

Źródło wszystkich automatów: http://community.mtasa.com/index.php?p=resources&s=details&id=471

ID: - Nazwa: X: Y: Z: Rotacja Z:
1302 - vendmachfd -2420.18 985.945 44.2969 -90
1309 - vendmach -2420.22 984.578 44.2969 -90
1977 - vendin3 316.875 -140.352 998.586 90
1775 - CJ_SPRUNK1 2225.2 -1153.42 1025.91 90
1775 - CJ_SPRUNK1 2155.91 1606.77 1000.05 -90
1775 - CJ_SPRUNK1 2576.7 -1284.43 1061.09 90
1775 - CJ_SPRUNK1 2222.2 1606.77 1000.05 -90
1775 - CJ_SPRUNK1 -19.0391 -57.8359 1003.63 0
1775 - CJ_SPRUNK1 -16.1172 -91.6406 1003.63 0
1775 - CJ_SPRUNK1 -32.4453 -186.695 1003.63 0
1775 - CJ_SPRUNK1 -35.7266 -140.227 1003.63 0
1775 - CJ_SPRUNK1 495.969 -24.3203 1000.73 0
1775 - CJ_SPRUNK1 501.828 -1.42969 1000.73 0
1775 - CJ_SPRUNK1 373.828 -178.141 1000.73 0
1776 - CJ_CANDYVENDOR 330.68 178.5 1020.07 0
1776 - CJ_CANDYVENDOR 331.922 178.5 1020.07 0
1776 - CJ_CANDYVENDOR 350.906 206.086 1008.48 -90
1776 - CJ_CANDYVENDOR 361.562 158.617 1008.48 0
1776 - CJ_CANDYVENDOR 371.594 178.453 1020.07 0
1776 - CJ_CANDYVENDOR 374.891 188.977 1008.48 0
1776 - CJ_CANDYVENDOR 2155.84 1607.88 1000.06 -90
1776 - CJ_CANDYVENDOR 2202.45 1617.01 1000.06 360
1776 - CJ_CANDYVENDOR 2209.24 1621.21 1000.06 0
1776 - CJ_CANDYVENDOR 2222.37 1602.64 1000.06 -90
1776 - CJ_CANDYVENDOR -36.1484 -57.875 1003.63 360
1776 - CJ_CANDYVENDOR -17.5469 -91.7109 1003.63 360
1776 - CJ_CANDYVENDOR -16.5312 -140.297 1003.63 360
1776 - CJ_CANDYVENDOR -33.875 -186.766 1003.63 360
1776 - CJ_CANDYVENDOR 500.562 -1.36719 1000.73 0
1776 - CJ_CANDYVENDOR 379.039 -178.883 1000.73 90
956 - CJ_EXT_CANDY 1634.11 -2237.53 12.8906 0
956 - CJ_EXT_CANDY 2480.86 -1959.27 12.9609 360
956 - CJ_EXT_CANDY 2139.52 -1161.48 23.3594 -90
956 - CJ_EXT_CANDY 2153.23 -1016.15 62.2344 308.132
956 - CJ_EXT_CANDY -1350.12 493.859 10.5859 -90
956 - CJ_EXT_CANDY -2229.19 286.414 34.7031 0
956 - CJ_EXT_CANDY 1659.46 1722.86 10.2188 0
956 - CJ_EXT_CANDY 2647.7 1129.66 10.2188 0
956 - CJ_EXT_CANDY 1398.84 2222.61 10.4219 0
956 - CJ_EXT_CANDY -1455.12 2591.66 55.2344 0
956 - CJ_EXT_CANDY -76.0312 1227.99 19.125 -90
956 - CJ_EXT_CANDY -253.742 2599.76 62.2422 -90
956 - CJ_EXT_CANDY 662.43 -552.164 15.7109 360
955 - CJ_EXT_SPRUNK 1789.21 -1369.27 15.1641 90
955 - CJ_EXT_SPRUNK 1729.79 -1943.05 12.9453 0
955 - CJ_EXT_SPRUNK 2060.12 -1897.64 12.9297 0
955 - CJ_EXT_SPRUNK 1928.73 -1772.45 12.9453 -90
955 - CJ_EXT_SPRUNK 2325.98 -1645.13 14.2109 0
955 - CJ_EXT_SPRUNK 2352.18 -1357.16 23.7734 -90
955 - CJ_EXT_SPRUNK 1154.73 -1460.89 15.1562 90
955 - CJ_EXT_SPRUNK -1350.12 492.289 10.5859 -90
955 - CJ_EXT_SPRUNK -2118.97 -423.648 34.7266 75.0001
955 - CJ_EXT_SPRUNK -2118.62 -422.414 34.7266 75.0001
955 - CJ_EXT_SPRUNK -2097.27 -398.336 34.7266 360
955 - CJ_EXT_SPRUNK -2092.09 -490.055 34.7266 0
955 - CJ_EXT_SPRUNK -2063.27 -490.055 34.7266 0
955 - CJ_EXT_SPRUNK -2005.65 -490.055 34.7266 0
955 - CJ_EXT_SPRUNK -2034.46 -490.055 34.7266 0
955 - CJ_EXT_SPRUNK -2068.56 -398.336 34.7266 360
955 - CJ_EXT_SPRUNK -2039.85 -398.336 34.7266 360
955 - CJ_EXT_SPRUNK -2011.14 -398.336 34.7266 360
955 - CJ_EXT_SPRUNK -1980.79 142.664 27.0703 90
955 - CJ_EXT_SPRUNK 2319.99 2532.85 10.2188 0
955 - CJ_EXT_SPRUNK 1520.15 1055.27 10 90
955 - CJ_EXT_SPRUNK -862.828 1536.61 21.9844 0
955 - CJ_EXT_SPRUNK -14.7031 1175.36 18.9531 0
955 - CJ_EXT_SPRUNK -253.742 2597.95 62.2422 -90
955 - CJ_EXT_SPRUNK 201.016 -107.617 0.898438 90
955 - CJ_EXT_SPRUNK 1277.771 372.57 19.5547 244.11
1340 - chillidogcart 1589.7 -1287.27 17.6406 90
1340 - chillidogcart 1000.48 -1849.04 12.7969 70
1340 - chillidogcart 388.859 -2071.66 7.94531 90
1340 - chillidogcart -2691.68 384.492 4.48438 45
1340 - chillidogcart -2146.52 -424.773 35.3281 334.564
1340 - chillidogcart -2094.23 -396.461 35.6562 309.564
1340 - chillidogcart -2036.32 -396.758 35.6562 279.564
1340 - chillidogcart 2537.82 2137.12 10.8594 0
1340 - chillidogcart 1558.2 979.445 10.9453 0
1340 - chillidogcart 2144.64 1441.93 10.8516 90
1340 - chillidogcart -799.781 1624.22 27.125 72.0001
1340 - chillidogcart -197.492 2659.91 62.8203 0
1340 - chillidogcart -2199.99 -2386.89 30.7188 19.3753
1341 - icescart_prop -2286.54 147.633 35.3203 315
1341 - icescart_prop -2384.23 -584.008 132.109 360
1341 - icescart_prop 2538.03 2153.7 10.7344 0
1341 - icescart_prop 2295.71 2250.1 10.7344 0
1341 - icescart_prop 1030.59 1362.59 10.8125 -90
1341 - icescart_prop 2125.13 1442.08 10.7031 -90
1341 - icescart_prop 2175.09 1523.41 10.7344 -90
1342 - noodlecart_prop -2515.79 -15.6172 25.6328 325
1342 - noodlecart_prop -2151.84 -435.562 35.2891 314.564
1342 - noodlecart_prop -2193.77 605.188 35.2109 285
1342 - noodlecart_prop -2194.02 613.406 35.2109 85.0001
1342 - noodlecart_prop -2197.59 613.406 35.2109 65
1342 - noodlecart_prop -2181.48 613.703 35.2109 65
1342 - noodlecart_prop -2187.15 614.547 35.2109 80.0001
1342 - noodlecart_prop 2536.12 2290.85 10.8594 360
Click to expand [+]
Serwer


Zobacz również

Listy ID