PL/onClientBrowserCreated

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

To zdarzenie jest wywoływane kiedy instancja przeglądarki CEF zostaje stworzona. Jeśli chcesz załadować konkretną stronę tuż po stworzeniu przeglądarki (przy użyciu createBrowser lub guiCreateBrowser), to zdarzenie będzie dobrym miejscem.


[[{{{image}}}|link=|]] Notatka: Wywoływanie loadBrowserURL tuż po createBrowser nie działa prawidłowo ze względu na asynchroniczny charakter interfejsu przeglądarki.

Parametry

Brak

Źródło

Element przeglądarki

Przykład

	addEventHandler("onClientBrowserCreated", resourceRoot,
	  function ()
        -- kiedy przeglądarka zostanie załadowana
		loadBrowserURL(source, "http://mtasa.com") -- wczytajmy stronę MTA:SA
	  end
	)

Zobacz także