PL/onClientBrowserLoadingFailed

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

To zdarzenie jest wywoływane kiedy przeglądarka nie może załadować strony.

Parametry

string url, int errorCode, string errorDescription
  • url: Żądany URL
  • errorCode: Zobacz niżej
  • errorDescription: Krótki opis błędu

Źródło

Element przeglądarki

Kody błędów

Nazwa Kod błędu
ERR_NONE 0
ERR_FAILED -2
ERR_ABORTED -3
ERR_INVALID_ARGUMENT -4
ERR_INVALID_HANDLE -5
ERR_FILE_NOT_FOUND -6
ERR_TIMED_OUT -7
ERR_FILE_TOO_BIG -8
ERR_UNEXPECTED -9
ERR_ACCESS_DENIED -10
ERR_NOT_IMPLEMENTED -11
ERR_CONNECTION_CLOSED -100
ERR_CONNECTION_RESET -101
ERR_CONNECTION_REFUSED -102
ERR_CONNECTION_ABORTED -103
ERR_CONNECTION_FAILED -104
ERR_NAME_NOT_RESOLVED -105
ERR_INTERNET_DISCONNECTED -106
ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR -107
ERR_ADDRESS_INVALID -108
ERR_ADDRESS_UNREACHABLE -109
ERR_SSL_CLIENT_AUTH_CERT_NEEDED -110
ERR_TUNNEL_CONNECTION_FAILED -111
ERR_NO_SSL_VERSIONS_ENABLED -112
ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH -113
ERR_SSL_RENEGOTIATION_REQUESTED -114
ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID -200
ERR_CERT_DATE_INVALID -201
ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID -202
ERR_CERT_CONTAINS_ERRORS -203
ERR_CERT_NO_REVOCATION_MECHANISM -204
ERR_CERT_UNABLE_TO_CHECK_REVOCATION -205
ERR_CERT_REVOKED -206
ERR_CERT_INVALID -207
ERR_CERT_END -208
ERR_INVALID_URL -300
ERR_DISALLOWED_URL_SCHEME -301
ERR_UNKNOWN_URL_SCHEME -302
ERR_TOO_MANY_REDIRECTS -310
ERR_UNSAFE_REDIRECT -311
ERR_UNSAFE_PORT -312
ERR_INVALID_RESPONSE -320
ERR_INVALID_CHUNKED_ENCODING -321
ERR_METHOD_NOT_SUPPORTED -322
ERR_UNEXPECTED_PROXY_AUTH -323
ERR_EMPTY_RESPONSE -324
ERR_RESPONSE_HEADERS_TOO_BIG -325
ERR_CACHE_MISS -400
ERR_INSECURE_RESPONSE -501


Przykład

addEventHandler("onClientBrowserLoadingFailed", root,
	function(url, errorCode, errorDescription)
		outputChatBox("Ta strona internetowa nie jest dostępna " .. url .. "Nieznany" .. errorCode .. "Nieznany" .. errorDescription)
	end
)

Zobacz także