Resource:Compiler/PL

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

Nazwa: Compiler

Deweloper: User:GalAnonim (Rick)

Stan: OpenSource

Źródło Github: https://github.com/httpRick/Compiler/tree/master

Serwer Discord: https://discord.gg/gJszaFjDQA

Aktualna wersja: 1.0.0

Omówienie

Prosty w użyciu zasób, którym można eksportować zarówno po stronie klienta jak i po stronie serwera. polegająca na szyfrowaniu/odszyfrowywaniu plików.

Wyeksportowane funkcje

fileCompile

Click to collapse [-]
Shared

Ta funkcja szyfruje dane pliku.

string exports.Compiler:fileCompile(string filePath, var key, [int maxBytes = 1024])

Wymagane Argumenty

 • string filePath: filepath ścieżka do pliku w następującym formacie: ":nazwazasobu/ścieżka". 'nazwazasobu' to nazwa zasobu, w którym znajduje się plik, oraz 'path' to ścieżka do katalogu głównego zasobu z plikiem.
Na przykład, jeśli w zasobie „objectSearch” znajduje się plik o nazwie „coolObjects.txt”, można go w ten sposób otworzyć z innego zasobu: fileOpen(":objectSearch/coolObjects.txt").
Jeżeli plik znajduje się w bieżącym zasobie, wystarczy ścieżka do pliku np. fileOpen("coolObjects.txt").
 • var key: Klucz, którego chcesz użyć jako klucza kodowania pliku (używanych jest pierwsze 16 znaków wyniku)

Opcjonalne Argumenty

 • int maxBytes: Maksymalna liczba całkowita bajtów do zakodowania, domyślnie 1024 bajty. (nie zaleca się używania mniej niż 1024 bajtów)

Zwroty

Zwraca zaszyfrowane bajty, które zostały odczytane w pliku, jeśli coś się nie powiedzie zwraca false.

fileDecompile

Click to collapse [-]
Shared

Ta funkcja odszyfrowuje dane pliku.

string exports.Compiler:fileDecompile(string filePath, var key)

Wymagane Argumenty

 • string filePath: filepath ścieżka do pliku w następującym formacie: ":nazwazasobu/ścieżka". 'nazwazasobu' to nazwa zasobu, w którym znajduje się plik, oraz 'path' to ścieżka do katalogu głównego zasobu z plikiem.
Na przykład, jeśli w zasobie „objectSearch” znajduje się plik o nazwie „coolObjects.txt”, można go w ten sposób otworzyć z innego zasobu: fileOpen(":objectSearch/coolObjects.txt").
Jeżeli plik znajduje się w bieżącym zasobie, wystarczy ścieżka do pliku np. fileOpen("coolObjects.txt").
 • var key: Klucz, którego chcesz użyć jako klucza kodowania pliku (używanych jest pierwsze 16 znaków wyniku)

Zwroty

Zwraca odszyfrowane bajty, które zostały odczytane w pliku, jeśli coś się nie powiedzie zwraca false.

replaceCompileFile

Click to collapse [-]
Shared

Funkcja szyfruje i nadpisuje plik lub tworzy nowy w określonej nowej ścieżce.

boolean exports.Compiler:replaceCompileFile(string filePath, var key, [string newFilePath, int maxBytes])

Wymagane Argumenty

 • string filePath: filepath ścieżka do pliku w następującym formacie: ":nazwazasobu/ścieżka". 'nazwazasobu' to nazwa zasobu, w którym znajduje się plik, oraz 'path' to ścieżka do katalogu głównego zasobu z plikiem.
Na przykład, jeśli w zasobie „objectSearch” znajduje się plik o nazwie „coolObjects.txt”, można go w ten sposób otworzyć z innego zasobu: fileOpen(":objectSearch/coolObjects.txt").
Jeżeli plik znajduje się w bieżącym zasobie, wystarczy ścieżka do pliku np. fileOpen("coolObjects.txt").
 • var key: Klucz, którego chcesz użyć jako klucza kodowania pliku (używanych jest pierwsze 16 znaków wyniku)

Opcjonalne Argumenty

 • string newFilePath: Docelowa nowa ścieżka utworzenia nowego pliku.
 • int maxBytes: Maksymalna liczba całkowita bajtów do zakodowania, domyślnie 1024 bajty. (nie zaleca się używania mniej niż 1024 bajtów)

Zwroty

Zwraca true przy prawidłowym szyfrowaniu, jeśli coś się nie powiedzie zwraca false.

replaceDecompileFile

Click to collapse [-]
Shared

Funkcja odszyfrowuje i nadpisuje plik lub tworzy nowy w określonej nowej ścieżce.

boolean exports.Compiler:replaceDecompileFile(string filePath, var key, [string newFilePath])

Wymagane Argumenty

 • string filePath: filepath ścieżka do pliku w następującym formacie: ":nazwazasobu/ścieżka". 'nazwazasobu' to nazwa zasobu, w którym znajduje się plik, oraz 'path' to ścieżka do katalogu głównego zasobu z plikiem.
Na przykład, jeśli w zasobie „objectSearch” znajduje się plik o nazwie „coolObjects.txt”, można go w ten sposób otworzyć z innego zasobu: fileOpen(":objectSearch/coolObjects.txt").
Jeżeli plik znajduje się w bieżącym zasobie, wystarczy ścieżka do pliku np. fileOpen("coolObjects.txt").
 • var key: Klucz, którego chcesz użyć jako klucza kodowania pliku (używanych jest pierwsze 16 znaków wyniku)

Opcjonalne Argumenty

 • string newFilePath: Docelowa nowa ścieżka utworzenia nowego pliku.

Zwroty

Zwraca true przy prawidłowym odszyfrowaniu, jeśli coś się nie powiedzie zwraca false.

Przykłady

fileCompile

Click to collapse [-]
Server
function onResourceStart()
	local encryptedData = exports.Compiler:fileCompile("twojPlik.txt", "TwojeHaslo")
	if encryptedData then
		local fileHandler = fileCreate("twojPlik.txtc")
		fileWrite(fileHandler, encryptedData)
		fileClose(fileHandler)
    outputChatBox(encryptedData)
		outputChatBox("Pomyślnie zaszyfrowano twojPlik.txt")
	else
		outputChatBox("Nie udało się zaszyfrować twojPlik.txt")
	end
end
addEventHandler( "onResourceStart", resourceRoot, onResourceStart)

Click to collapse [-]
Client
function onClientResourceStart()
	local txd = exports.Compiler:fileCompile("banshee.txd", "TwojeHaslo")
	local dff = exports.Compiler:fileCompile("banshee.dff", "TwojeHaslo")
	if txd and dff then
		local fileHandlerTxd = fileCreate("banshee.txdc")
		fileWrite(fileHandlerTxd, txd)
		fileClose(fileHandlerTxd)

		local fileHandlerDff = fileCreate("banshee.dffc")
		fileWrite(fileHandlerDff, dff)
		fileClose(fileHandlerDff)
		outputChatBox("Pomyślnie zaszyfrowany model banshee")
	else
		outputChatBox("Nie udało się zaszyfrować modelu banshee")
	end
end
addEventHandler( "onClientResourceStart", resourceRoot, onClientResourceStart)

fileDecompile

Click to collapse [-]
Server
function onResourceStart()
	local decryptedData = exports.Compiler:fileDecompile("twojPlik.txtc", "TwojeHaslo")
  if decryptedData then
  	outputChatBox(decryptedData)
  	outputChatBox("Pomyślnie odszyfrowano twojPlik.txtc")
  else
  	outputChatBox("Nie udało się odszyfrować twojPlik.txtc")
  end
end
addEventHandler( "onResourceStart", resourceRoot, onResourceStart)
Click to collapse [-]
Client
function onClientResourceStart()
	local txd = exports.Compiler:fileDecompile("banshee.txdc", "TwojeHaslo")
	local dff = exports.Compiler:fileDecompile("banshee.dffc", "TwojeHaslo")
	if txd and dff then
		local loadTXD = engineLoadTXD(txd)
		engineImportTXD(loadTXD, 429)
		local loadDFF = engineLoadDFF(dff)
		engineReplaceModel(loadDFF, 429)
		outputChatBox("Pomyślnie odszyfrowano i wczytano model banshee")
	else
		outputChatBox("Nie udało się odszyfrować modelu banshee")
	end
end
addEventHandler( "onClientResourceStart", resourceRoot, onClientResourceStart)

replaceCompileFile

Click to collapse [-]
Server
function onResourceStart()
	local isEncrypted = exports.Compiler:replaceCompileFile("twojPlik.txt", "TwojeHaslo", "twojPlik.txtc")
	if isEncrypted then
		outputChatBox("Pomyślnie zaszyfrowano i utworzono twojPlik.txtc")
	else
		outputChatBox("Nie udało się zaszyfrować twojPlik.txt")
	end
end
addEventHandler( "onResourceStart", resourceRoot, onResourceStart)
Click to collapse [-]
Client
function onClientResourceStart()
	local isEncryptedTxd = exports.Compiler:replaceCompileFile("banshee.txd", "TwojeHaslo")
	local isEncryptedDff = exports.Compiler:replaceCompileFile("banshee.dff", "TwojeHaslo")
	if isEncryptedTxd and isEncryptedDff then
		outputChatBox("Pomyślnie zaszyfrowane i nadpisano pliki modelu banshee")
	else
		outputChatBox("Nie udało się zaszyfrować modelu banshee")
	end
end
addEventHandler( "onClientResourceStart", resourceRoot, onClientResourceStart)

replaceDecompileFile

Click to collapse [-]
Server
function onResourceStart()
	local isDecrypted = exports.Compiler:replaceDecompileFile("twojPlik.txtc", "TwojeHaslo", "twojPlik.decrypted")
	if isEncrypted then
		outputChatBox("Pomyślnie odszyfrowano i utworzono twojPlik.decrypted")
	else
		outputChatBox("Nie udało się odszyfrować twojPlik.txtc")
	end
end
addEventHandler( "onResourceStart", resourceRoot, onResourceStart)
Click to collapse [-]
Client
function onClientResourceStart()
	local isDecryptedTxd = exports.Compiler:replaceDecompileFile("banshee.txd", "TwojeHaslo")
	local isDecryptedDff = exports.Compiler:replaceDecompileFile("banshee.dff", "TwojeHaslo")
	if isDecryptedTxd and isDecryptedDff then
		outputChatBox("Pomyślnie odszyfrowano i nadpisano pliki modelu banshee")
	else
		outputChatBox("Nie udało się odszyfrować modelu banshee")
	end
end
addEventHandler( "onClientResourceStart", resourceRoot, onClientResourceStart)